FFF/RAPID PROTOTYPING är ett samlingsnamn för ett antal digitala tekniker under snabb utveckling.

De flesta FFF-metoder bygger på att man i datorn arbetar fram en tredimensionell modell, som sedan kan "skrivas ut" som ett tredimensionellt objekt.