Digitala media är ett experimentfält med plats för nya idéer och uttryckssätt. Konsthögskolan har tillgång till avancerad utrustning, såsom 3D-scanner, fotoscanner och skrivare med möjlighet att skriva ut bilder på en mängd olika material.

Avdelningen förfogar över professionella programvaror för 2D bildbehandling, 3D modellering samt multimedia.

Vidare finns möjlighet för experimenterande i olika www-tekniker (webart mm) samt interaktiv skulptur (robotics).