Vid labbet för interaktivitet, ges studenterna, genom i första hand individuell handledning, möjlighet att utveckla sina egna applikationer och systemlösningar.

Tyngdpunkten ligger på mjuk-varu- och interfaceutveckling, både i generella utvecklings-miljöer från Microsoft, National Instruments och Sun samt i mer mediaspecialiserade verktyg som PD/Framestein och Eyesweb.

För att kommunicera med rummet används mikro-processorer som Basic Stamp och olika typer av sensorer.