STEN

Stenbearbetning i större volym sker i samarbete med stenindustri.

Det finns även möjlighet att arbeta i sten på KKH:s utbytesskola i Carrara i Italien.

 


 

sten