Flytt av Sven Ljungbergs frescomålning från den nuvarande Kungshögsskolan till den nya.
Artikel, Smålänningen (2011-05-20)IMG_0069
Freskomålningen tas ned i delar


IMG_0071
Detalj


IMG_0072


IMG_0087


IMG_0086


IMG_0089

 

IMG_0107
Den första delen som limmas in


IMG_0007
Limning av en strappo.


IMG_0122
Det går åt mycket tyg och allt skall tvättas, strykas och klippas trådrakt


IMG_0139
Arbetslokalen


IMG_0156
En perfekt strapponedtagning


IMG_0174
Baksidan, d.v.s. den sidan som har varit vänd mot muren-väggen


IMG_0176
När en Strappo är en Stacco


IMG_0179
Renputsning av baksidan


IMG_0015
Sista delen med en tung överraskning; cement som sitter fast. Fortsättning följer.