Planglastekniker
I baskursen ingår övningar i traditionell blyinfattning, emaljmåleri på glas, fusing och blästring. Studiebesök och diskussioner kring givna uppgifter varvas med teori och praktiskt arbete.

Ugnsgjutning
I baskursen ingår modellering och framtagning av förlagor i vax eller lera, formtagning och tillverkning av gjutformar. En stor del av kursen ägnas åt glas- och ugnsteori, samt arbete i slipverkstaden.

Neon
Ett samarbete med framför allt Roos Neon.

Plasma
Med gästlärare Pat Collentine från USA.

Ljus
Med gästlärare professor Gösta Wessel.

Flamma
Med gästlärare Anders Ljungberg (laboratorieglasblåsare).

 

 

 

kkh__100930_3066