GLAS

KKH erbjuder sina studenter möjligheter att arbeta med glas som ett konstnärligt material. Grundläggande kurser ges varje år i planglastekniker och i ungsgjutning.

KKH:s glasverkstad är bl.a. utrustad med flera ugnar, kallbearbetningsmaskiner (såg och slip), bläster och ett stort ljusbord.

Intresset för glas har de senaste åren ökat betydligt. Planglasets givna plats i arkitekturen ger stora potentialer till utveckling av såväl traditionella som nyare planglastekniker.

Som skulpturalt material ger glaset skulpturen förmåga att fånga och sprida ljus. Objektets volym och yta ställer också andra krav än de icke transparanta, mer traditionella skulpturmaterialen.

Verkstaden är öppen för alla studenter som antingen kan delta i baskurserna eller önskar få personlig handledning i sitt specifika projekt rörande glas. Vissa år har verkstaden tilldelats medel för vidareutveckling och fördjupande projekt såsom neon och plasma, ljus och flamma.

Till verkstaden är tre projektstudenter knutna. De är inskrivna på KKH för att under en eller två terminer arbeta med ett eget formulerat glasprojekt. Detta innebär att verksamheten ständigt är i utveckling.

kkh__100930_3058


Neonkurs

Bildspel från neonprojekt, 2003-04.   ...

Läs mer

Glasverkstadens tekniker

News image

PlanglasteknikerI baskursen ingår övningar i traditionell blyinfattning, emaljmåleri på glas, fusing och blästring. Studiebesök och diskussioner kring givna uppgifter varvas med teori och praktiskt arbete. UgnsgjutningI baskursen ingår modellering och framtagning av förlagor i vax eller lera, formtagnin...

Läs mer