monumentala

MONUMENTALA TEKNIKER

KKH erbjuder undervisning i ett flertal monumentala tekniker. Att arbeta med monumentala tekniker innebär att skapa konst med anknytning till arkitektur. Här finns en glasverkstad och en muralverkstad.