MATERIALKUNSKAP

Inom måleriets material och tekniker utförs undersökningar, utvärderingar och utvecklingar av konstnärsmaterial, deras hållbarhet och applikationer.

Undervisningsområdet bedrivs genom kurser, individuell handledning samt i form av demonstrationer och föreläsningar om klassiska och nya material.

KKH har en lång tradition vad gäller forskning och utveckling inom måleriets material och arbetsmetoder såväl utifrån teknik som utifrån arbetsmiljö.

Verksamheten är även utåtriktad gentemot skolor, institutioner och enskilda konstnärer.

 

hosMaterial