MÅLARSTUDION

Inom ramen för Målarstudion anordnas seminarier, föreläsningar, workshops och kurser inom ämnesområdet måleri och angränsande områden.

Aktiviteterna vid Målarstudion syftar till att stimulera den allmänna diskussionen kring måleri bland studenterna. Målarstudion är öppen för olika studentinitiativ som kommer upp efter hand.

Löpande verksamhet är för tillfället onsdagsseminarierna och tisdagsteckningen, men det anordnas också mer specifika kurser inom olika ämnesområden

Därutöver kan man som ordinarie student boka in sig på Målarstudion, plan 4, för egna större projekt under 3-veckorsperioder.


 

maleri