INTERAKTIVA SYSTEM

Vid labbet för interaktivitet ges studenterna, genom i första hand individuell handledning, möjlighet att utveckla sina egna applikationer och systemlösningar. Exempel på användningsområden är video, ljudinstallationer och rörliga verk.

Tyngdpunkten ligger på mjukvaru- och interface-utveckling, framför allt med mediaspecialiserade verktyg som MAX/MSP/Jitter och Isadora.

För att kommunicera med rummet används olika typer av sensorer och aktuatorer, ofta i samband med mikroprocessorer såsom Basic Stamp och Arduino.

 

 

 

interaktiva

 

  • Nilsson, Tore – Adjunkt i fri konst med inriktning på interaktiva tekniker