SCREENTRYCK

Screen är en genomtrycksmetod. Ramens duk prepareras med ett ljuskänsligt skikt. Ramen läggs tillsammans med en film och belyses med ultraviolett ljus. Det ljuskänsliga skiktet härdas då på alla ställen utom de som är täckta av filmens svarta partier. De ohärdade partierna sköljs bort med vatten och genom dessa pressas tryckfärgen med en rakel ned på pappret eller underlaget.

Förlagan/filmen kan göras på många sätt. Den kan skrivas ut från datorn, framställas i mörkrum, kopieras med hjälp av kopieringsmaskin eller målas/tecknas direkt på filmen, vilket gör att tekniken passar många konstnärer. Det går också att trycka på olika underlag, papper, tyg, pannå, träskivor m.m.

En introduktionskurs i screen hålls varje termin för KKH:s studenter.

tick Historik

 

screen_1

  • Lilja, Maria – Adjunkt i fri konst med inriktning på grafik