LITOGRAFI

Ordet litografi kommer från det grekiska ordet litho som betyder sten och grafein att skriva) är ett plantryck d.v.s. bilden ligger på samma nivå som tryckunderlaget.

Principen för tekniken är att fett och vatten inte går ihop; den litografiska stenen är en planslipad kalksten som tecknas eller målas med ett fett material, särskilda pennor, kritor eller tusch. Det är fetthalten i teckningsmaterialet som avgör bildens svärta. Stenen måste sedan etsas för att bilden ska etableras i stenen och inte förändras under tryckningen. Etsen består av salpetersyra blandat i gummi arabicum. Syran löser upp fettet i teckningen och låter det förenas med stenen. Gummit lägger sig i ytorna som inte är tecknade. När stenen färgas in hålls den fuktig med vatten. Den feta bilden är mottaglig för tryckfärgen medan den stöts bort av vattnet i de inte tecknade ytorna.

Kalkstenen har alltid varit det traditionella materialet men av kostnadsskäl är många litografier gjorda på zink- eller aluminiumplåt. Plåten är också lättare att hantera i större format.

I litografiverkstaden arbetar man på kalksten, zinkplåt och offsetplåt. Vid arbete med offsetplåt framställs bilden på en film, det kan t.ex. vara en digital utskrift, ett foto eller en bild tecknad/målad direkt på film.

Varje läsår ges kurser i stenlitografi och offsetlitografi.

tick Historik
 

litoverkstad


Papperskurs litografi 2010

News image

Papperskurs vid Kungl. Konsthögskolans litografiavdelning 2010. ...

Läs mer