BOK- OCH HÖGTRYCK

Högtryck är, som namnet anger, en teknik där de höga partierna i trästocken, eller linoleumplattan bär färgen, medan partier som inte ska bära färg skärs bort.

Till trägravyr som graveras med gravyrstickel används ändträ, vilket är hårt och möjliggör en stor detaljrikedom. Till träsnitt används stockar med träets fiberriktning något som kan ge intressanta ådringseffekter.

I KKH:s högtrycksverkstad finns blytyper och korrexpress för textsättning och tryckning av text, en press för högtryck samt spiralmaskiner och limbindare för boktillverkning. Kurser för skolans studenter anordnas i bokframställning och högtryck.

tick Högtrycksteknikens historik
 

bok