Under projektstudenternas introprogam gör samtliga studenter en bild på temat ”Testbild”.
I uppgiften ingår att trycka en liten upplaga på 25 ex samt att binda en liten bok som varje deltagare får.
Testbild omfattar de fyra grafiska teknikerna, och blir ett minne av den första veckan som projektstudent på KKH.

_0154745653
_0154745653
_0638572001
_0912860483
_1044931222
_1058418087
_1495592079
_2335178047
_5511686958
_6003547472
_6085819897
_6254414242
_8539584917
_9895124697