HISTORIK

Högtryckstekniken uppfanns i Kina, där man tidigt tryckte både tygmönster och böcker med träblock. Träsnittstekniken kom till Europa omkring 1300-1400 och användes mycket till skillingtryck och kistebrev som genom trycktekniken fick stor spridning.

Johan Gutenberg tillskrivs uppfinningen av boktryckarkonsten.  Han var den första som använde gjutna blytyper och han uppfann också den mekaniska tryckpressen.

Några konstnärer som jobbat med högtryck är Albrecht Dürer, Paul Gaugin, Käthe Kollwitz, Edvard Munch och Palle Nielsen.