FOTOGRAFI

För inte så många decennier sedan var fotografiet ett relativt nytt medium inom konsten. Idag utgör fotografiet en självklar teknik bland många andra på den konstnärliga paletten.

På KKH kan man fördjupa sig i olika fotografiska processer och undersöka frågor som finns inbyggda i mediet, och som kan vara kopplade till studenternas egna projekt.

Undervisningen i fotografi bedrivs genom individuell handledning, kurser, seminarier, handledning av projektstudenter och KU-projekt.

Inom studieområdet Fotografi kan man arbeta med såväl analoga som digitala utrustningar. I verkstäderna kan man bland annat göra utskrifter i format upp till 150 cm. Ett digitalt fotolabb ger möjlighet att arbeta med digital fotografisk bild på professionell nivå. Här finns tillgång till en fotostudio med ljussättningsmöjligheter och en datorsal med möjlighet att skriva ut bilder på en rad olika media; papper, plast, tyg m.m.

 

foto

 
  • Andersson Broms, Åsa – Lektor i fri konst med inriktning på undervisning inom området Internetbaserad konst
  • Larsson, Björn – Lektor i fri konst med inriktning på fotografi

 

Digital fotografi och bildteori, 7.5 hp

News image

Digital fotograferi och bildteori I höst startar en ny omgång av denna något speciella kurs som ger dig både en historisk och teoretisk bakgrund av fotografiets utveckling samtidigt som du på egen hand utvecklar din arbetsprocess och din fotografiska praktik. Målet är att du ska kunn...

Läs mer

Kritikgrupp-Fotografi

News image

Inkluderar samtal om teori och teknik i genomförandet av ett fotografiskt projekt med lärare på KKH och inbjudna samtalspartners. All handledning sker i grupp.   ...

Läs mer

KU-projekt

News image

Ku-projktet - Fotografen, en social fotohistoria inleds under vårterminen 2010. Intresse anmäls till Björn Larsson. Målsättning Ämnet är en undersökning av hur rollgestaltningen "fotografen" gestaltas. Hur påverkar denna gestaltning ett eget förhållningssätt gentemot fotografi i allmänhet och bildkonst i synnerhet? Inom t.ex. filmkonsten finns en h...

Läs mer