digitala

DIGITALA MEDIA

Digitala media är ett experimentfält med plats för nya idéer och uttryckssätt. KKH har tillgång till avancerad utrustning, såsom 3D-scanner, fotoscanner och skrivare med möjlighet att skriva ut bilder på en mängd olika material.

Avdelningen förfogar över professionella programvaror för 2D-bildbehandling, 3D-modellering samt multimedia.

Vidare finns möjlighet för experimenterande i olika www-tekniker (webart m.m.) samt interaktiv skulptur (robotics).