På KKH finns en rad olika verkstäder där studenterna kan ge form åt tankar och idéer. Verkstäderna erbjuder en spännvidd av tekniker som sträcker sig från grafik, måleri och skulptur till video och digital formframställning. Studenterna väljer fritt vilken teknik de vill arbeta med.

Lärarna i verkstäderna är till största delen yrkesverksamma konstnärer. Det innebär att de har en konstnärlig förståelse av studenternas arbete och process. Lärarna ger grundläggande teknik- och materialkurser, samt individuell handledning. Utifrån studenternas idéer arbetar studenter och lärare tillsammans för att förverkliga en skiss, en modell, ett experiment eller ett konstverk.

 

Verkstäder