Varutstallningarna_2015_FB-cover

Vernissage: Torsdag 28 maj kl 15.00–20.00 (pågår till 14 juni)

Förhandsvisning av master- och kandidatutställningarna för press och bransch: kl 9.00-11.00.

Kungl. Konsthögskolan har nöjet att presentera årets vårutställningar med arbeten av avgångsstudenterna på master- och kandidatprogrammen samt en publikation som producerats av avgångsstudenterna i samarbete med medlemmar ur The Serving Library och lärare vid Kungl. Konsthögskolan.

Masterstudenternas examensutställning

De 23 avgångsstudenternas arbeten, som presenteras som en gemensam framställning av 2015 års klass, spänner över ett brett spektrum av inriktningar och discipliner vilket speglar den samtida konstens mångfald. I tekniker som installation, skulptur, måleri, performance, video och fotografi utforskar arbetena olika sätt att engagera sig i och ta kontrollen över ens omgivning samt utveckla kritiska verktyg för att behandla samtida samhällsfenomen i allmänhet. Flera av studenterna har medvetet arbetat med utställningslokalen i åtanke, och kommenterar och berör i sina verk historiska och samtida konnotationer i relation till Kungliga Akademien för de fria konsterna. Årets utställning tillägnas kurskamraterna Andreas Fägerskiöld (1985-2014) och Sara Englund (1975-2012).

Utställande konstnärer: Yoko Andrén, Björn Bengtsson, Louise Blad, Simon Blanck, Jonas Bouleau, Niklas Edstam, Sara Englund, Andreas Fägerskiöld, Fredrik Fermelin, Johan Franzén, Albin Looström, Éva Mag, Jan Matsson, Cecilie Hundevad Meng, Joanna Nordin, Jenny Palén, Therese Parner, Samuel Samantha Pfeiffer, Emma Rolén, Charlotta Smith, Gabriela Spilsbury, Merzedes Sturm-Lie, Anna Taina-Nielsen, Hedda Viå, John Willgren

Utställningsansvariga professorer: Ann-Sofi Sidén och Sigrid Sandström
Producenter: Eleonora Fors Szuba och Olga Krzeszowiec Malmsten
Plats: Konstakademien, Fredsgatan 12

Tack till Safe TransArt för transport och till SAB Miller för Grolsch öl. 

Öppettider
Onsdag, fredag-söndag kl 10.00-17.00
Tisdag och torsdag kl 10.00-20.00
Måndagar stängt
Öppet den 6 juni kl 10.00-17.00

Dokumentationsbilder från masterutställningen 2015. 

Masterstudent Louise Blad erbjuder gratis guidade turer i masterutställningen under följande tider och alla dagar (utom måndagar) under utställningstiden:
11.30, 13.30, 15.30
Samt:
12.30 (lördag, söndag)
17.30 (tisdag, torsdag)


Kandidatstudenternas examensutställning
17 studenter presenterar sina examensarbeten i en utställning som består av ett studentsamarbete och en praktisk övning i självorganisering – en öppen plats för experimentella uttryck och former som söker oväntade riktningar och bryter upp från det givna. Kandidatutställningen bjuder in till ett livfullt och oförutsägbart möte mellan publik och verk i tekniker som skulptur, installation, video, fotografi, måleri och textbaserad konst.

Utställande konstnärer:Johan Berglund, Markus Bowie, Magnus Broddy, Pelerin Brodrej, Rebecca Digby, Oskar Hult, Petra Hultman, Susanna Jablonski, Inez Jönsson, Lode Kuylenstierna, Maia Lundblom, Josefina Malmegård, Gabriella Menerwa, Andreas Nur, Ar Parmacek, Ronja Kim Pedersen, Susan Whitlow

Utställningsansvariga: Professor Peter Geschwind och lektor Filippa Arrias
Plats: Konstnärshuset, Smålandsgatan 7

Öppettider
Onsdag, fredag-söndag kl 10.00-17.00
Tisdag och torsdag kl 10.00-20.00
Måndagar stängt
Öppet den 6 juni kl 10.00-17.00

Dokumentationsbilder från kandidatutställningen 2015

Publikation / master- och kandidatstudenter i fri konst
Den åtföljande publikationen utgår från ett av studenterna producerat tillägg till Raymond Williams artikel om konst i boken Keywords, och kretsar kring avgångsstudenternas text- och bildbaserade arbeten, betraktade i ljuset av en hetsig debatt om konstutbildningens innehåll, högskolans framtid och produktionen av utställningen.

Gästredaktörer: Angie Keefer och Stuart Bailey från The Serving Library

 Läs mer om samarbetet här.


Mejan Arc

Projektarbeten av studenter på de ettåriga kurserna på avancerad nivå vid Mejan Arc: Arkitektur / Resources, Resources.Lab, Restaureringskonst, Konst & arkitektur samt Arkitekturteori och arkitekturhistoria.

Förhandsvisning för press och bransch Mejan Arc: 28 maj kl 15.00-16.00
Vernissage: 28 maj kl 16.00-20.00 

Öppettider
Måndag-fredag kl 12.00-18.00
Lördag-söndag kl 12.00-17.00
Utställningen pågår till den 7 juni

Arkitektur / Resources
Mind the Movements
"Vi är en grupp studenter från olika discipliner som under läsåret utforskat hur migration och civilsamhället påverkat staden och samhället i en svensk kontext. I kursen Resources.14 på Mejan Arc har vi besökt Malmö, Köpenhamn, Norrköping, Göteborg och Södertälje och där träffat människor och organisationer som på olika sätt bidrar till omvandlingen av staden. Utställningen undersöker hur samhällsförändringar påverkar staden, och vi skissar upp en ny potentiell organisation av den." (Studenterna på Arkitektur / Resources)

Utställningsansvariga: Professor Henrietta Palmer och lektor Katarina Nitsch
Plats: Galleri Mejan, Exercisplan 3, Skeppsholmen

Arkitektur / Resources.LAB
Rum för förändring - Lokala initiativ formar staden
”Vi begav oss till Fisksätra i Nacka kommun med syftet att undersöka det civila samhällets arbete. Där letade vi efter lokala initiativ som verkar för förändring i en strävan att agera i medborgarnas intresse. I samtal och med hjälp av mentala kartor beskriver och visualiserar fem initiativ sitt Fisksätra.”

En film av Nadine Aschenbach, Veronika Borg, Anna Englund, Barthelemy Massot, Jennifer Norström

Utställningsansvariga: Professor Henrietta Palmer och lektor Katarina Nitsch
Plats: Galleri Mejan, 1 tr, Exercisplan 3, Skeppsholmen

Restaureringskonst
Restaureringskonst presenterar årets tema: Uppgradering av nyttobyggnader, strategier i mötet mellan gammalt och nytt, helheten och meningen i historiska arkitekturmiljöer. 20 studenter presenterar fem projekt där förnyelse och bevarande av sekundärbyggnader ökar värdet på hela kulturmiljön.

Utställningsansvariga: Professor Kerstin Barup och lektor Cecilia Sagrén
Plats: Galleri Mejan, Exercisplan 3, Skeppsholmen

Arkitekturteori och arkitekturhistoria
Årets kurs Take a Walk on the Wild Side reflekterar över stadens relation till kulturproduktion och kulturell förändring. Studenterna har i sina enskilda forskningsprojekt fokuserat på en mängd olika fall- eller fältstudier: en ljudinspelning av Unescos världsarv Öland (Muriel), spår av forntida Atlantis i Uppsala (Heyman), de förlorade utrymmena i den flyttande staden Kiruna (Hesselgren), det förändrande landskapet kring den största kalkgruvan i Sverige nära Malmö (Ashton), de överallt förekommande hemlösa (Massot), ras och osynlighetens villkor (Richards), spårandet av kvarteret Cementas utveckling på Liljeholmen (Nilsson), cruisingen i skuggan av det tidiga 20-talets målare Eugène Jansson (Mayes), arkivering av en motorväg som skär genom Stockholm (Lageryd), återupplivning av projektet ARARAT (Jansson), den förföriska historien om sexhotell (Boström), en ovanlig modell av en tågstation ritad av arkitekten Jerzy Soltan i Warszawa (Jan Zydek) och undersökningen av det vita utrymmets trådiga karaktär (Jenkins).

Utställningsansvarig: Professor Peter Lang
Plats: Mindepartementet, Slupskjulsvägen 26 B.

Konst & arkitektur
The established theme for our course, for which this guidebook is an extension, is ‘Spatial Justice’. What that means, how it is inscribed or not in the social fabric of a city was the object of our collective investigation. Our field research, after almost a year of preparation initiated by Jochen Becker and eventually myself, culminated in an intensive series of tours and meetings in and around Detroit, Michigan.

Studenter: Alexander Bahr, Carin Bergström Linder, Veronika Borg, Ida-Maria Classon, Joel Englund, Amanuelabiy Abraham Gemeda, Antonie Grahamsdaughter, James Hamilton, Andreas Jonasson, Barthélémy Massot, Anna Mistry Bergbom, Beatrice Orlandi, Marie-Louise Richards,Sara Saxton Chrinos, Annika Thörn Legzdins, Siri Tolander, Anna Tullberg, Jakob Wiklander, Anja Yencken.

Utställningsansvarig: Corey McCorkle
Plats: Galleri Mejan, Exercisplan 3, Skeppsholmen


Photographic Artist’s Book

Studenter på den ettåriga kursen på avancerad nivå The Photographic Artist’s Book - Capture and Disseminate visar sina bokprojekt.

Utställningsansvariga lektorer: Björn Larsson och Carl Johan Erikson
Plats: Biblioteket, Konstakademien, Fredsgatan 12

Öppettider
Tisdag-torsdag kl 13.00-18.00
Utställningen pågår till den 11 juni.


Open Spaces

Utställningen Open Spaces visar verk av studenter i fri konst som inte examineras samt utbytes-, gäst-, och projektstudenter.

Utställningsansvariga adjunkter: Tore Nilsson och Göran Svenborn
Plats: Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen

Öppettider
Måndag-fredag kl 11.00-17.00
Lördag-söndag kl 12.00-16.00
Öppet den 6 juni kl 12.00-16.00
Utställningen pågår till den 7 juni.


Mejan Residents

Mejan Residents studenter presenterar de konstnärliga forskningsprojekt som de arbetat med under läsåret.
Tid: 8-19 maj
Plats: Galleri Mejan, Exercisplan 3, Skeppsholmen


För mer information och meddelanden, vänligen se Kungl. Konsthögskolans webbplats (www.kkh.se) eller kontakta Anne Joki Jakobsson, kommunikationsansvarig ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den ).