2015-02-05

Studenter på kursen i arkitekturteori och arkitekturhistoria med temat Take a Walk on the Wild Side: Learning from the city and beyond deltar i utställningen Frederick Kiesler: Visioner i arbete på Tensta konsthall som öppnar den 11 februari.

Frederick Kiesler (1890-1965) var arkitekt, konstnär, scenograf, pedagog, teoretiker och utställningsdesigner. Utställningen kommer att visa modeller och dokumentation av Kieslers utställningsdesign, byggnader, interiörer, skyltfönsterdesign samt prototyper från olika perioder. Fokus kommer att ligga på Kieslers intresse för mötet mellan konsten och livet och hur detta manifesterades i hans verk. Konstnären Céline Condorelli, som intresserar sig för utställningsdesign och presentationsformer, bidrar i projektet tillsammans med sex studentgrupper, varav studenterna på Mejan Arc är en. De har involverats i Kieslers arbete under en längre period och verken förhåller sig till Frederick Kieslers.

Från Kungl. Konsthögskolan deltar Emma Jenkins, Matthew Ashton, Frida Boström, Anna Hesselgren, Malin Heyman, Ulrika Jansson, Dan Lageryd, Stuart Mayes och Szymon Zydek. De har undersökt flera av Frederick Kieslers projekt och delat sin forskning på kursens blogg

Utställningen pågår den 11 februari–2 maj 2015. För mer information om utställningen, se Tensta konsthalls hemsida.

Peter_Lang_Tensta_Konsthall
             Bild: Fold-up card, av studenter på Kungl. Konsthögskolan som deltar i utställningen. 

Ansvarig professor för kursen Take a Walk on the Wild Side: Learning from the city and beyond är Peter Lang, som ger en föreläsning på Tensta konsthall:

Superstudio i 3 utställningar: Jolly 2 i Pistoia 1966, Trignon i Graz 1969 och Mana Art i Rom 1971
Tid: Onsdagen den 25 februari 2015, kl 19.00
Plats: Tensta konsthall
Läs mer om föreläsningen på Tensta konsthalls hemsida 
Läs mer på Peter Langs hemsida 

Kungl. Konsthögskolan samverkar med Tensta konsthall. Ett återkommande samarbete är den utställning som anordnas under Stockholm Music & Art i början av augusti varje år, samt att lärare och professorer deltar i konsthallens konstkollo.