2014-11-14

Nuvarade och före detta studenter i fri konst medverkar i utställningen "Desorientering vs Pluralism: Parallella verkligheter i en global tidsålder" på Ronneby konsthall. 


Vernissage: 15 november 2014
Utställningen pågår till den 11 jnauari 2015
Plats: Ronneby Konsthall, Ronneby Blekinge
Curator: Martin Schibli

Om utställningen
Myter, folktro, animalism, och paganism existerar parallellt i dagens värld vars struktur antas vara baserat på rationalitet, logik, fakta, och sakliga argument. Utställningen DESORIENTERING VS PLURALISM - parallella verkligheter i en global tidsålder, visar verk som tar avstamp i samtida mytbildningar, trosföreställningar och gamla tankevärldar. Något som går att hitta även inom vår tids popkultur.

På ett sätt kanske till och med dessa föreställningar på senare tid fått ett större utrymme i samtiden än logiken och förnuftet. Vad är det vi söker efter som inte går att finna i det rationella?

Utställande konstnärer
Conny Blom
Merzedes Sturm-Lie
Elin Magnusson
Jenny Kalliokulju
Kristina Müntzing
Nadine Byrne
Sana Gobbeh
Siri Elfhag
Valeria Montti Colque.

Läs mer om utställningen på Ronneby konsthalls webbplats