2014-11-11

Våra före detta masterstudenter i fri konst - Clara Gesang-Gottowt och Thomas Hämén - deltar i en utställning på Annaellegallery. Medverkar gör även Iaspis-stipendiaten Marianna Christofides som under hösten 2014 arbetat i högskolans screenverkstad med de grafiska blad som ingår i hennes verk.

Vernissage: 11 november 2014, kl 17-20
Utställningen pågår till den 7 december 2014
Plats: Annaellegallery, Riddargatan 41, Stockholm

I utställningen, som är en grupputställning med titeln "Physis", medverkar även Ana Maria Gomez Lopez. Under utställningsperioden kommer de fyra konstnärerna, som aldrig tidigare ställt ut på Annaellegallery, att dela på det inre utställningsrummet, medan konstnärerna veckovis kommer att presentera sig själva i en separatutställning i det yttre rummet.

Marianna Christofides har sin separatutställning i det yttre rummet udner tiden 11-16 november. Clara Gesang-Gottowt kommer att ha sin separatutställning där den 18-23 november med vernissage den 18 november kl 17-20. Och Thomas Hämén den 25-30 november med vernissage den 25 november kl 17-20. 

Thomas Häméns trailer på Youtube: Blood and Tension (2014)

Marianna_Christ_screen
Bild: Marianna Christofides