2014-10-08

Björn Larsson, lektor i fotografi, visar utställningen "Geologi och Skapelsetro" på Konstnärshuset.

Vernissage den 11 oktober 2014, kl 12-16
Plats: Stora Galleriet, plan 2
Utställningen pågår till den 2 november 2014

Bjorn_Larsson_konstnarshuset
Bild: Björn Larsson ur serien "Small Deserts" 1992-1995. Hammaren, 1994, silvergelatin print

Björn Larsson har i ett flertal projekt arbetat med geologi som utgångspunkt där han använder en mångfald dokumentära strategier för att undersöka tid, normalitet och nationell identitet speglat genom natur och landskap. Utställningens titel är hämtad från vetenskapshistorikern Tore Frängsmyrs bok från 1969 där författaren spårar berättelser om jordens historia genom en lång rad tänkare. På ett liknande sätt, fast med representation till hjälp öppnar utställningen på Konstnärshuset för existentiella och humoristiska infall om vår tid på jorden.

Det mest långvariga kartläggande arbete i den här serien, är ett institutionellt samlande av folkliga skulpturer föreställande troll. Lik en resepatafysiker, en Don Quijote - herre av det omöjligas företag med barnasinne och beslutsamhet som vapen - undersöker Larsson, akademiskt, metodiskt, mödosamt och ömsint nära, vardagliga situationer och föreställningar i olika miljöer om det som inte går att bevisa, följer undantagspår i det inbillade lösningarnas vetenskapliga landskap och skapar nya kodsystem för läsning. 
(Från Konstnärshusets pressmeddelande)

Pressmeddelande Konstnärshuset