2014-02-07

Våra f.d. studenter i fri konst visar verk i utställningen Konvention och Attityd i Studion på Konstakademien.  
 

Untitled-1  Fotograf: Konstnär Hillevi Berglund©


Den 15 februari öppnar Konvention och Attityd på Konstakademien, Fredsgatan 12 i Stockholm. Utställningen pågår till den 23 mars 2014.

Utställningen, som är den första i raden av utställningar på samma tema, fokuserar på de tidigare s.k. elevkretsarna kring Mejans professorer. Den här utställningen utgår från f.d. professor i fri konst Kjell Strandqvist som samlar tretton av Mejans studenter, vilka tog sin magisterexamen i fri konst vid Mejan under perioden 1986-1996.

Följande konstnärer och f.d. Mejanstudenter deltar i utställningen: Lars Arrhenius, Hillevi Berglund, Eva Maria Ern, Ulf Holgersson, Anders Jansson, Karin-Maria Jönsson, Gunnar Larsson, Ebba Matz, Martina Müntzing, Karin Ohlin, Björn Stampes, John Stenborg samt Martin Ålund.

Under samma tid visar Konstakademien en historisk utställning, Akademien & Eleverna, med arbeten ur Konstakademiens samling från 1700-talet till 1970-talet. Således från de år när Kungl. Konsthögskolan och Konstakademien var en och samma institution. 

Läs mer på Konstakademiens hemsida