Max Olofsson och Sebastian Nordbeck (två av våra fd masterelever) visar projektet ”What's That In The Background?” till och med den 1 december på Stene Projects.

maxolofsson

SCARF – Scandinavian Online Art Fair

OPENS AT 6 PM CET on NOVEMBER 15

Stene Projects presents Max Olofsson (SWE)
Comic Abstractions

Sampling the visual language of comics, reworking and reducing found image information to distilled figures and form, Max Olofsson makes his information painting series Comic Abstractions with his finger on his phone, using the native resolution of the iphone4, 960x640 pixels. He considers resolution a material much like any other, with its own inherent possibilities and constraints – comparable to how varying textures of different canvases allow for different levels of detail in a painting, or how taped vs. free-hand lines and edges contribute to the overall aesthetic decisions of a painting.


The narrative of the original image is dismissed; abstract forms and flat color fields claim its place, sometimes including the stray, semi de-contextualized gaze of a comic character – seemingly out of place in an empty space – joining the spectator in looking at what’s going on in these radically contemporary paintings.

Stene Projects presenterar Max Olofsson (SWE)
Comic Abstractions

I informationsmålningssviten Comic Abstractions använder sig Max Olofsson av sin telefon för att producera digitala originalmålningar – med fingret på skärmen – i upplösningen 960x640pixlar. Han anser att upplösningen i sig är ett samtida målerimaterial, med sina egna inneboende specifika möjligheter och begränsningar – jämförbart med hur olika dukars gräng påverkar detaljnivån i en målning, eller hur beslut gällande tejpade linjer och kanter gentemot frihandsmåleri utgör en stor del av den slutgiltiga målningens övergripande estetik.

Han utgår ifrån serietidningar, men gör sig i måleriprocessen av med förlagans narrativa del och reducerar bildinformationen till rena färgfält och abstrakta former. Ibland låter han en seriefigurs förirrade, sammanhangslösa blick vara kvar för att tillsammans med betraktaren beskåda vad som försiggår i de radikalt samtida målningarna.

SCARF-Max-Olofsson.164754

Birgitta Rubin omnämner detta i DN den 7e nov. Länk till text här.