2013-08-28

Välkommen till release av två Artist´s books av konstnärerna och lärarna vid Kungl. Konsthögskolan: Björn Larsson och Carl Johan Erikson. Releasen äger rum den 29 augusti 2013 på Rönnells Antikvariat.

carljohanochbjorn

Carl Johan Eriksons Armageddon – The End: a topographical survey (OEI editör) 
och Björn Larssons Brandplats 3 (Dokument Press)

De två böckerna problematiserar liknande teman som apokalyptiska landskap, fotografi och samtidshistoria. Arbetena handlar på ett eller annat sätt om vad som ryms inom berättelser om landskap, natur och identitet. Båda arbetena behandlar politiska såväl som filosofiska kopplingar till ett samtida landskapsbegrepp.

Tid: Torsdag den 29 augusti, kl. 18.30-20.00
Plats: Rönnells Antikvariat, Birger Jarlsgatan 32, Stockholm

Armageddon – The End: a topographical survey
ArmageddonThe End: a topographical survey av Carl Johan Erikson kan ses som ett logiskt avslut på ett sedan lång tid tillbaka pågående konstnärligt projekt baserat på konceptuella dokumentationer av praktiker och artefakter i frikyrkliga miljöer och kontexter.

Bokens fysiska utgångspunkt är Jezreeldalen i norra Israel och Palestina som anses vara Armageddon [Harmageddon] beskrivet i Uppenbarelseboken 16:12 –16, platsen där Antikrist ska samla sina trupper inför den slutliga striden mellan det onda och det goda. Dalen har ett strategiskt läge i regionen och mer än trettio blodiga historiska slag har utkämpats där under de senaste fyra tusen åren. Egyptier, greker, muslimer, korsfarare, mongoler, britter, tyskar, araber och israeliter har krigat och dött där. Idag domineras den bördiga dalen av ett effektivt jordbruk med avancerat bevattningssystem. Platsen är även känd för sitt rika fågelliv.

Bokens mentala utgångspunkt är de ångestladdade bilder och scenarier som på ett livfullt sätt beskrevs för Erikson under hans frikyrkliga uppväxt. Det handlade om både hopp och rädsla när det förkunnades om Den yttersta tiden, Domedagen, Armageddon, Antikrist och Slutet som kan komma när som helst. Den stora skräcken för att inte vara redo när Jesus kommer tillbaka till jorden och bli lämnad kvar präglar Erikson än idag. Under sina återkommande besök i Armageddon under de senaste åren har han närmat sig platsens topologi och struktur, men också sina egna förställningar om att allt ska ta slut.   
 
 
Brandplats 3 
Brandplats 3 av Björn Larsson är en dokumentation av en av de största räddningsinsatserna i Sverige. Sommaren 1999 var för svenska förhållanden ovanligt varm och torr. Första augusti startade en brand i den svenska Nationalparken Tyresta. Två veckor senare hade svensk räddningstjänst, militär, hemvärn och polis genomfört en av de största räddningsinsatserna i modern svensk historia: för att rädda en skog.
 
Brandplats 3 är en brottsplats för en mordbrandundersökning, samtidigt som det är en återhämtningsplats för naturen i området. Landskapet bär spår efter en dramatik där brandens explosivitet står i kontrast till en naturens långsamma underkastelse.
 
Björn Larsson har dokumenterat brandplatsen under tio års tid. Hans bilder visar hur det brandhärjade området långsamt förändrats över tid. Dokument från räddningstjänsten, polisen, militären, hemvärnet och pressen berättar om det mycket dramatiska skeendet några extremt varma och torra augustiveckor – om brandbekämpningen och det efterföljande arbetet med att lagföra någon för brott.

Natur och historia är viktiga teman i Björn Larssons verk. Många av hans projekt realiseras under långa tidsrymder med fotografi och dokumentära strategier.