2013-04-09

DEAR  PROCESS - arkitektur som kollektiv produktion

Release, installation och tal i Lumaparken, Hammarbysjöstad.

Onsdag 17/4 2013 kl 17.00.

Välkommen till release av DEAR PROCESS - arkitektur som kollektiv produktion, en skrift  om arkitektrollen och arkitekturen i konsumtionssamhället. 

Skriften utgår från att arkitektrollen för arkitekter i Sverige ännu inte har hittat sin form i konsumtionssamhället, utan dröjer sig kvar i förlegade strukturer. Genom att identifiera dessa improduktiva föreställningar och därmed hitta förklaringsmodeller och metoder som kan leda till en utvidgad förståelse av arkitektrollen och arkitekturen kan både arkitekter och arkitektur inta en mer aktiv roll i förhållande till samhällsutvecklingen. 

Dear process - arkitektur som kollektiv produktion är resultatet av ett forskningsprojekt på Kungl. konsthögskolan under 2012 där praktiska experiment varvats med samtal och skrivande. I samband med releasen tas Lumaparken i anspråk genom en installation, ett tal och matservering. Installationen finns kvar under perioden 14/4-20/4 2013.

Program - siffrorna anger platser enligt bifogade situationsplan:

17.00 Samling vid amfiteatern i Lumaparken (1)

17.10 Tal (1)

17.30 Gemensam undersökning av installationen (1-4)

17.45 Release av skriften Dear process - arkitektur som kollektiv produktion och matservering (4)

Varmt välkommen!

Erik Torvén

Arkitektur som kollektiv produktion är genomfört av Erik Torvén med hjälp av konstnärligt utvecklingsmedel från Kungl. Konsthögskolan. Arbetet med texten har handletts av Helena Mattsson.