2012-12-27

Björn Larsson, adjunkt vid Kungl. Konsthögskolan, deltog i ett symposium och en utställning vid University of Tsukuba, Tokyo.

I november 2012 besökte Björn Larsson Kungl. Konsthögskolans utbytesskola i Tokyo - University of Tsu. Under vistelsen deltog han i ett symposium - Sweden×Japan  Art and Kansei Engineering - tillsammans med Shunyu Mitamura, Andrea Kollnitz, Simon Schütte och Takuro Osaka. I utställningen KKH×TSUKUBAûART Exhibition visade han delar av arbetet Stentrollens olösta gåta, ett sedan 1995 pågående arbete kring samlingar, folktro och nationalitet.

Bjrn_Larsson_Tsukuba_2012_1  

Bjrn_Larsson_Tsukuba_2012_2

Bjrn_Larsson_Tsukuba_2012_3

Bjrn_Larsson_Tsukuba_2012_4      Fotograf: Björn Larsson

Bilder: Delar av Björn Larssons projekt Stentrollens olösta gåta (från 1995 och framåt).

Björn Larsson är adjunkt i fri konst med inriktning på fotografi, Kungl. Konsthögskolan.