Instead of a tick I went for a thump

Lisa Gideonsson om utställningen: Rytm lägger tonvikten på timing och upprepning. Den fixerar kroppen till en likriktad struktur: Den fastställer den ordning genom vilken andra måste följa. Mellan ett tick och ett tack, i rekylen som slår tillbaka blir någonting större än ”sig själv” – ett självständigt alter ego. Ekot frigör det som vilar under skinnet, fångar upp ett ljudögonblick, repeterar detta, och får det att träda över sitt ursprungliga vara.

Återstående tillfällen för performance är: 7 nov kl 12-18, 9 nov kl 12-17 och 11 nov kl 12-18

_B752841

_B752878

_B752900

_B752923

Photo: Jean-Baptiste Béranger

Högupplösta bilder här

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4