Biblioteket som utställnings- och projektyta

Biblioteket_03

Kungl. Konsthögskolans studenter är välkomna att använda biblioteket på plan 5 som utställnings- och projektyta. I biblioteket går det bra att exponera bildkonst, men också att anordna läsecirklar, uppläsningar eller andra typer av aktiviteter. Här pågår en daglig biblioteksverksamhet, så rummets begränsningar blir er utmaning - ta chansen!

Bokas i receptionen, efter samråd med bibliotekarien.