Examensutställningar 2010
Magister- och kandidatstudenter visade examensverk på Konstakademien, Fredsgatan 12.

Examensutställning magister
Examensutställning kandidat

Utställningsansvariga magisterutställningen: Hinrich Sachs och Olav Westphalen.
Utställningsansvarig kandidatutställningen: Eberhard Höll.

Open Studios
En utställning med verk av konststudenter under utbildning.
Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen.

Open Studios

Mejan Arc
Studenterna på kurserna i Arkitektur, Restaureringskonst och Konst & Arkitektur visar projektarbeten på Galleri Mejan, mitt emot Moderna Museet.

Pressmeddelande