Masterstudenter i fri konst

Examensutställning
Plats: Konstakademien, Fredsgatan 12


KONSTAKADEMIENS BIBLIOTEK
-Publikationer valda av masterstudenter

Parallellt med avgångsutställningen på Fredsgatan pågår en publikationsutställning på Konstakademins bibliotek med ett urval av böcker som har påverkat eller fungerat som referens till några av masterstudenternas konstverk. Denna utställning har arrangerats av Meriç Algün Ringborg med generös hjälp av Annakarin Lindberg.

KONSTAKADEMIEN LIBRARY
-Publications selected by Master students

Parallell to the graduation exhibition at Fredsgatan, there is a publication exhibition at the Konstakademien Library with a selection of printed matter that have influenced or have been a reference to the works of some of the Master students. This exhibition is organized by Meriç Algün Ringborg with the generous help of Annakarin Lindberg.

Vernissagekort