Vårutställningar 2015 Galleri Mejan 2014-2015
- kandidat Utställande studenter
- master

Vårutställningar 2014 Galleri Mejan 2013-2014
- kandidat Utställande studenter
- master

Vårutställningar 2013 Galleri Mejan 2012-2013
- kandidat Utställande studenter
- master Sommar utställningar 2013

Vårutställningar 2012 Galleri Mejan 2011-2012
- kandidat Utställande studenter
- master Sommar utställningar 2012

Vårutställningar 2011 Galleri Mejan 2010-2011
- kandidat Utställande studenter
- master Sommar utställningar 2011

Vårutställningar 2010 Galleri Mejan 2009-2010
- kandidat Utställande studenter
- master Sommar utställningar 2010

Vårutställningar 2009

Vårutställningar 2008

Vårutställningar 2007

Vårutställningar 2006

Vårutställningar 2005