RE_MOTION_JAM07

JAM 7 | RE:MOTION

THE RECREATED AND TRANSFORMED REALITY 
SHOW

VERNISSAGE  | MINDEPARTEMENTET torsdag 7 maj kl.  16 – 20 
- med efterföljande barhäng. Öppettider 7 – 10 maj, fredag kl. 12 – 18, lördag och söndag kl. 12 – 16

DELTAGANDE KONSTNÄRER |
Beatrice Orlandi, Britta Forestier, Cecilia Skedinger, Fabian Scheffold, Erik Peters, Joel Hurlburt  Johanna Muriel Jansson, Vida Lavén

Välkommen till re:motions sista jam och utställning! 

Kursen och projektet re:motion på Kungl. Konsthögskolan närmar sig sitt slut och vi som kursledare är stolta att presentera en utställning med flera av studenternas arbeten. Några av de arbeten som visas är under arbete, andra är färdiga verk. Flera arbeten tar sitt avstamp i de tekniker som kursen snuddat vid under året medan andra har hämtat näring från dessa. Gemensamt för utställarna är en kritisk nyfikenhet och en befriande respektlösheten inför avancerad teknik. 
Det har varit viktigt för oss under hela året arbeta med det konstnärliga innehållet i första hand och i andra hand förstå potential och möjligheter med digitala teknologier.

re:motion

När den ettåriga kursen re:motion skapades på Kungl. Konsthögskolan gjordes det i syfte att skapa en intervention mellan traditionell skulptur och med digitala 3D-tekniker. re:motion är en plattform där tradition möter vision. Helt enkelt en plats där upplevelse vägs mot innehåll, utmanar fördomar och förhoppningsvis också binder samman dessa två värdar. Under året har följande jam genomförts: Jam1 - 3D Zoetrope, tredimensionell animationsteknik, JAM2 Storyworld, som berättarteknik, Jam3 - Motion Capture, Jam4 -Augmented Reality and beyond, Jam 5 Recording and Distributing Sculpture and Installation Art and Pretty Much Anything Else, Jam7 Förstärkt verklighet?


Joel Hurlburt är verksam konstnär och projektstudent i re:motion tillsammans med Cecilia Skedinger, 3D animatör och Britta Forestier, arkitekt. De har under året utgett kärntruppen i den pilotutbildning som Åsa Andersson Broms, lektor i Digitala Medier och Publika Domäner och Esther Ericsson, adjunkt och ansvarig för 3D labbet byggt och ansvarat för under året. Tillsammans med studenter från grundutbildningen, projektutbildningen och stundeter från Konst och Arkitektur har kursen genomfört 7 jam (workshops) under året. Vårt sista jam är en utställning. Sedan oktober har ett gäng stundeter arbetat med att formulera både projektidéer och verk som tar sin utgångspunkt i begreppet ”förstärkt verklighet”, Augmented Reality men också introducerats till mängder av ny teknik, programvaror och visualiserings former. Nu presenteras delar av projektet i en utställning i Kungl. Konsthögskolan tillfälliga lokal, Mindepartementet (granne med MDT).


Om utställningen
I utställningen
Recreated and Transformed Reality visar Beatrice Orlandi en teaser för ett kommande spel, “EXO-REALITY SHOW”. Under en workshop använde hon fotogrammetri för att scanna sin kropp som hon sedan animerade med hjälp av rörelsedata från Motion Capture. I det här arbetet har hon bearbetat erfarenheterna och utvecklat ett nytt verk. Britta Forestier visar två verk. Kursens första jam - 3D Zoetrope gav både henne och Erik Peters verktyg att utveckla en 3D zoetrope. I verket samspelar Eriks ljudverk med Brittas tredimensionella ljusanimation. Britta visar också arbetet ett annat verk som tar sin utgångspunkt i LiDAR (Laser Illuminated Detection And Ranging) scanning av Sveavägen och Naturhistoriska Riksmuseet. Cecilia Skedingers arbete ”WishingWell” är ett komplext och större arbete. I utställningen visar hon delar av berättelsen – en DNA spiral samlar in besökarnas innersta önskningar och genom en AR app (Augmented Reality) sugs man suggestivt in i en nebulosa. Fabian Scheffolds arbete tar sin utgångspunkt i ett större filmprojekt som utspelar sig i en modell av en lägenhet. I utställning visar han med hjälp av en liten realtidskamera en roadtrip, genom minnenas rum som är ett parallellt arbete till filmen och verket ”Det lyser men ingen är hemma” som kommer att visas senare i vår. I utställningen visar Joel Hurlburt två verk. I entrén får en pelare fungera som grafisk markörbild till det Augemented Reality projekt. Ett experiment av betraktarens position i förhållande till slump. I ett annat verk, som ingår i ett mycket större projekt som behandlar gesternas volym undersöker han hur objekt uppstår i vårt medvetande, vart gränsen mellan objekts och det ickemateriella går. Med hjälp av 3D zoetrope animeras 16 stycken 3D printade torsos. Johanna Muriel Jansson har undersökt hur LiDAR scannern arbetar och hur tekniken kan översättas till andra medier. Genom att själv med hjälp av hörseln scanna Alvaret på Öland och överföra ljudintrycken till grafer har hon därifrån arbetat vidare. I utställningen visar hon ”Ljudskisser från södra Öland”. Verket består av fotografi, film och ljud. Vida Lavén utforskar det digitala dokumenterandet av människokroppen i en fiktionaliserad process berättelse som vecklas ut i realtid via Facebookgruppen "Vad är det som händer med Vida Lavén". Den sjunde maj når verket (som omfattar såväl 3d-printing och scanning som performativa praktiker) en kulmen då hennes berättelse och dess berättarjag tar steget ut i den icke- digitala verkligheten och delar sin resa och metamorfos i form av installation och performance.


Stor tack till alla våra medarbetare och studenter!

MINDEPARTEMENTET

Slupskjulsvägen 26 B, Skeppsholmen* 


RE-MotionJAM06_web600

JAM 6 | Förstärkt verklighet?
RE:MOTION

TORSDAG 26 MARS KL 10 – 18
FREDAG 27 MARS KL 10 – 12

Plats: Föreläsningssalen Arkitektur Plan 3

En heldag och en halvdag om möjligheter och utmaningar att arbeta kreativt och konstnärligt med digitala tekniker (eller inte). Om konstnärliga uttryck som skapas för rum mellan fysiska platser och publika nätverk och om konst som medaktör i en digital infrastruktur. Att ifrågasätta och problematisera ingår i konstnärsrollen och så även i vår ambition om att skapa en plattform för intervention mellan tradition och vision. Våra studenters individuella projekt ligger som utgångspunkt för dagens diskussioner, workshops och föreläsningar.


Förutom våra studenter har vi bjudit in personer från vårt nätverk  som alla arbetar med att visualisera eller på olika sätt använder ny teknologier. Tillsammans med 4 föreläsare och 7 konstnärliga mentorer hoppas vi att den här dagen ska ge massor med inspiration och ny kunskap.

Torsdag kl. 10 Jussi Karlgen, Gavagai - Hur teknologi kan användas för att plocka ut det föränderliga och mänskliga ur stora textströmmar - Ny teknologi låter människor fästa sina tankar och känslor i text med mycket mindre möda än tidigare i det vi kallar ny text. Ny text suddar ut vissa skillnader mellan talat och skrivet språk. Vad är de viktiga skillnaderna? Annan ny teknologi låter andra skörda stora mängder känslor och attityder ur offentligt tillgängliga texter för forskning och för kommersiell tillämpning. Vad kan vi lära oss ur det? Går sådan teknologi att använda för andra kreativa ändamål.

Torsdag kl. 11 Åsa Elieson, konstnär - Åsa Elieson kommer att föreläsa om hur hon lånat det karaktärsdrivna berättandet från skönlitteraturen och implementerat det i sitt performativa arbete och hur hon använder denna metod för att överträder gränser, t ex mellan webben och irl. Särskilt fokus kommer under föreläsningen att ägnas det interaktiva offentliga gestaltningsuppdrag "Vi, de levande" som invigdes i Nacka

Torsdag kl. 17 Roberto Peyre, konstnär - Konsten att välja sida - Om världarnas gränser, värdet av gränsen och gränsen för värdskap i ljuser av det revolutionärt omedvetna. En exposé över Zombiefenomenets mutationer från döda röster och förlorade former till kloner. Hur fungerar fenomen som alienation och konstgjordheter i relation till artisteri och konstnärsroller i en postsekulär diskurs?
Hur kan vi förstå ett fenomen som kolonialism och out-sourcing i relation till sinnesorganisationer i en tilltagande teknosfär.
Om världarnas gränser, värdet av gränsen och gränsen för värdskap i ljuser av det revolutionärt omedvetna.En exposé över Zombiefenomenets mutationer från döda röster och förlorade former till kloner.

Fredag kl. 10 - 12 Föreläsning/samtal: Janna Holmstedt, konstnär och Åsa Elieson, konstnär
Fredag förmiddag kan sammanfattas som ett samtal mellan konstnärerna Janna Holmstedt och Åsa Elieson som båda arbetar performativt och använder flera lager av verklighet och interaktivitet. Samtalet kretsar kring hur förstärkt verklighet som begrepp utvidgas, tolkas och/eller utmanar ett konstnärligt förhållningssätt. Janna inleder med en presentation om sitt konstnärskap.

Mentorer för dagen är: Margot Edström, Johanna Karlin, Anneé Olofson, Leo Nordwall, Simon Alexandersson, Åsa Elieson och Rebecca Forsberg

Deltagande re:motion studenter är: Britta Forestier, Joel Hurlburt, Lap-See Lam, Vida Laven , Johanna Muriel Jansson, Cecilia Skedinger, Fabian Scheffold  (kan förändras)

Varje diskussionsgrupp består en mentor, studenter och gäster.

Föreläsningarna är öppna för alla skolan studenter och personal.

Hjärtligt Välkomna

Åsa Andersson Broms och Esther Ericsson

UPPLÄGG

 

Torsdag 26/3

Arkitekturs föreläsningssal och data sal, plan 3

 

 

10 – 10.15

Introduktion av dagen och re:motion

10.15 – 11

Föreläsning: Jussi Karlgren, founder Gavagai

 

Hur teknologi kan användas för att plocka ut det föränderliga och mänskliga ur stora textströmmar - Ny teknologi låter människor fästa sina tankar och känslor i text med mycket mindre möda än tidigare i det vi kallar ny text. Ny text suddar ut vissa skillnader mellan talat och skrivet språk. Vad är de viktiga skillnaderna? Annan ny teknologi låter andra skörda stora mängder känslor och attityder ur offentligt tillgängliga texter för forskning och för kommersiell tillämpning. Vad kan vi lära oss ur det? Går sådan teknologi att använda för andra kreativa ändamål

11 – 11.45

Föreläsning: Åsa Elieson, konstnär

Åsa Elieson kommer att föreläsa om hur hon lånat det karaktärsdrivna berättandet från skönlitteraturen och implementerat det i sitt performativa arbete och hur hon använder denna metod för att överträder gränser, t ex mellan webben och irl. Särskilt fokus kommer under föreläsningen att ägnas det interaktiva offentliga gestaltningsuppdrag "Vi, de levande" som invigdes i Nacka 2014.

12

Lunch 


12.45

Gruppindelning - workshop ca.6 olika projekt


15 - 17

Fika i grupp.
 Genomgång
från kl. 15.30 ca

17 - 18

föreläsning: Roberto N Peyre, konstnär (Stockholm zombie syndrom)
med förfriskning
och efterföljande enklare mat.

 

Konsten att välja sida - Om världarnas gränser, värdet av gränsen och gränsen för värdskap i ljuser av det revolutionärt omedvetna.
En exposé över Zombiefenomenets mutationer från döda röster och förlorade former till kloner. Hur fungerar fenomen som alienation och konstgjordheter i relation till artisteri och konstnärsroller i en postsekulär diskurs?
Hur kan vi förstå ett fenomen som kolonialism och out-sourcing i relation till sinnesorganisationer i en tilltagande teknosfär.

fredag 27/3

(Arkitekturs föreläsningssal och data sal)

 

 

10 – 12

föreläsning/samtal: Janna Holmstedt, konstnär och Åsa Elieson, konstnär

 

Fredag förmiddag kan sammanfattas som ett samtal mellan konstnärerna Janna Holmstedt och Åsa Elieson som båda arbetar performativt och använder flera lager av verklighet och interaktivitet. Samtalet kretsar kring hur förstärkt verklighet som begrepp utvidgas, tolkas och/eller utmana ett konstnärligt förhållningssätt. Janna inleder med en presentation om sitt konstnärskap.


re-motion6oktober_web220RE-MotionJAM1_web220RE-bar_web220RE-MotionJAM02_web220RE-Motion_show_web220RE-MotionJAM03_web220 

Under vårterminen genomförs 4 - 5 JAM i re:motion. Det sista är ett avslutande JAM där en utställning i Fittja (eventuellt på andra platser) genomförs i samband med att en publik dokumentation görs (web).
Förutom de JAM som har spikade datum kommer flera föreläsningar, seminarier och studiebesök att genomföras. Datum och innehåll för dessa meddelas på hemsidan och genom mail till de studenter som anmält sig till kursen. Som student och deltagare i något av de JAM som genomförs tillkommer förberedelse och efter arbete, i form av eget arbete men också genomgångar och möten.

Februari 2 - 7 | JAM 5
-
Recording and Distributing Sculpture and Installation Art and Pretty Much Anything Else.
- Workshop i 3d-scanning med relaterade tekniker samt presentation
med hjälp av 3Dtv och VR hjälm, s.k. Head Mounted Displays

time: 2 – 7 February from 9:30 am to 16:30 pm
place: hus28
with: Caspar Forsberg

www.casparforsberg.com
www.realruns.net
www.homemadetoolsandaids.blogspot.se

MÅNDAG/MONDAY 2/2
FM
- Introduktion
- Kursinnehåll
- Samtal där deltagarna berättar om sina idéer och
 vi bestämmer vad vi ska scanna och när
 
EM
- Kort demoprojekt av hela lidar scanningsprocessen
- Scanning, import och presentation i LidarViewer

TISDAG/TUESDAY 3/2
FM
-Scanning projekt 1*
EM
-Importerar och tittar på projekt 1 på 3dtv och Oculus Rift HMD
-Genomgång stereofoto, stereovideo och fotogrammetri  i programmen StereoPhotoMaker, VLC och 123d Catch

ONSDAG/WEDNESDAY 4/2
FM
- Scanning projekt 2
 EM
- Importerar och tittar på projekt 2
- Redigering av stora punktmoln i LidarViewer
med hjälp av VR utrustning
- Simulated Near Death Experience
http://casparforsberg.com/snde.html

TORSDAG/THURSDAY  5/2
FM
-Scanning projekt 3
EM
- Importerar och tittar på projekt 3
- Presentation av Realruns.net (Samtidigt som föreläsningen?)

FREDAG/FRIDAY 6/2
FM
- Scanning projekt 4, något mindre projekt
- Import projekt 4
EM
- Öppen visning av veckans samtliga projekt
- Avslutande samtal om tankar och idéer som har uppkommit under veckan
- Hur vill deltagarna gå vidare?

*Antalet projekt beror på hur många förslag vi har och vad som bedöms som genomförbart tids och logistikmässigt. Det kan t.ex gå att göra dubbelt så många projekt som på detta schema. Detta styrs även av vilka inställningar vi väljer på scannern. Jag föreslår att vi gör både flera snabba lågupplösta projekt och något eller några långsammare högupplösta. Kursen är framför allt ett smakprov på ett antal tekniker och de som vill jobba vidare med mer genomarbetade projekt har möjlighet att göra detta med KKHs egna scanner.

Mars 2 - 4 JAM 6 Augmented Reality - enlarged
Under denna workshop tänjer vi på gränserna genom AR. Alla våra partners kommer att vara inbjudna till detta tillfälle. Mer info kommer senare

Maj 6 - 9 JAM 7 Utställning

re:motion

Verklighet kan förstärkas på olika sätt. Den kan återges exakt, överdrivas, förfalskas eller omvandlas till fiktion. Oavsett hur verkligheten uppfattas - så kan den användas. Projektet re:motion dyker rakt in i illusionens möjligheter att utmanar den fysiska verkligheten.

Går det att sammanfläta den verklighet som kan betraktas genom AR*, Augmented Reality eller Oculus Rift* med konstnärliga praktiker? Hur kan immateriella utryck skapas för att ta plats i publika rum?

* AR – ett lager av rörlig och tredimensionell digital information som kan betraktas t.ex. genom kameran i en mobil eller i en iPad.* Oculus Rift är en "virtual head-mounted display" som tar dig in i en tredimensionell värld.

Sergei_280
Sergei Mikhailovich Eizenshtein

A_Midsummer_280
Edwin Landseer - Scene from A Midsummer Night's Dream

path_03
Under året genomförs sju JAM's/workshops - du väljer själv vilka JAM's du vill deta i.
Genom gamla och nya tekniker utforskars animation, rörelse och form. Projektet är tänkt att stödja och utveckla din konstnärliga praktik.

6okto_280

Introduction Seminar 10 - 12
Pitch Lectures 13 - 16:30

INDIE GAME Might and Delight, AUGMENTED REALITY 13th LAB,
ARTIST ÅSA ELIESON, ARTIST CASPAR FORSBERG, REBECCKA FORSBERG,
TRANS MEDIA PRODUCER CHRISTOPHER SANDBERG, ARTISTS LARS ARRHENIUS DANIEL WESTLUND 
CREATIVE DIRECTOR VFX, CG KAJ STEVEMAN,VISUAL EFFECTS SUPERVISOR LEO WILK SWISS, ARTIST JENNIFER RAINSFORD, AUGMENTED REALITY Fingerfunk, EXCEPTION IN THE ART OF SET DESIGN
JÉRÔME SIGNOR

See details


Coll_280Mat Collishaw - Watch the video


JAM 1 | 3D Zoetrope

Creative workshop - a carousel which produces illusions of motion.

#stopmotion #skulptur #3D-animation #video #2D-animation

Car_280
Cardiff / Miller

JAM 2 | Storyworlds
How to build worlds and cultivate stories


#video #sculpture #performance #painting #3D-grafik #storytelling #photography #philosophy

Etyd_280
Realtime Motion Capture (Cabaret Electrique)


JAM 3 | Motion Capture Playground
Realtime lab capturing motions

#performance #sculpture #installation #3D-modeling #video

card_dok_280
Cardiff /Miller at Document13 See video
JAM 4 | Augmented Reality and beyond
3D visualisations, interactivity and innovative concepts


#sculpture #performance #installation #3D-animation #video #architecture #3D-graphics

caspar_blue
Caspar Forsberg - Blue Screen Loading Docks

JAM 5 - VR Soup (VR Virtual Reality)
Workshop with head mounted displays


#sculpture #performance #installation #3D-animation #video #architecture #3D-graphics)

sfmom_280

SFMOMA AR, by John Craig Freeman and Will Pappenheimer, augmented reality public art, San Francisco, 2013

JAM 6 | Augmented Reality (AR) enlarged
Site and size specific labs

#sculpture #performance #installation #3D-animation #video #architecture #3D-graphics

M.A.D._still1
Might and Delight

JAM 7 | Game & Art
Collaborations with game developers
and artists

#3D-graphics #sculpture #3D-animation #video #architecture #storytelling #photography #philosophy

 
 

Tema

Temat och kursens kontext tar sin utgångspunkt från populärkulturens visualiseringar och berättelser av det okända och hotfulla som representeras i filmer, litteratur och spel av t.ex. varulvar, aliens och zombies. Genom screenings, föreläsningar, seminarier och litteratur undersöks hur dessa fenomen speglar samhällsutveckling och normförändringar. Temat fyller också funktionen att överbrygga ett virtuellt gestaltande med en faktisk plats och en social miljö.

dist_280 

Kunskap

Du behöver inte ha förkunskaper i 3D. Kursen kopplar samman en rad olika media, tekniker och uttrycksformer där konst och arkitektur på KKH möts och samarbetar med andra institutioner och företag. Studenterna introduceras till flera olika objektsorienterade animationstekniker, genvägar och alternativa mindre digital bearbetning. Genom t.ex. 3D-scanning och 3D-animation kan arbetet tillgängliggöras genom AR. Det komplexa produktionsledet i 3D kräver samarbeten och externa partners vilket skapas genom laborationer och workshops tillsammans med professionella 3D-animatörer, spelutvecklare, forskare och företag inom området.

fitjja_280

Plats

I samarbete med Botkyrka konsthall har vi möjlighet att arbeta mot området Fittja. I centrum finns en 6 x 6 m stor betong-kub som används som ett temporärt utställningsrum. Platsen och kuben är också vår utgångspunkt för den slutliga presentationen. Att arbeta offentligt och platsspecifikt kräver fördjupade kunskaper om stadsutvecklingens konsekvenser samt förmåga att sätta det i relation till det konstnärliga arbetet. Samarbetet med Konst och Arkitekturs kurs Take a Walk on the Wild Side: Learning from the city and beyond på KKH och Botkyrka konsthall och Botkyrka kommun skapar en plattform för kunskap kring urbana frågor.

Upplägg

Kursen sträcker sig över hela året, uppdelad i flera olika delmoment. Under året genomförs ca 7 JAM's /workshops med olika inriktning som ger dig verktyg och sammanhang att utveckla ditt arbete. Mellan dessa tillfällen ges plats för att vidareutveckla projekt samt handledning, kurser, föreläsningar, seminarier, studiebesök, utställningar och mycket annat. Kursens delmoment innehåller 3D-animationskurser, 3D-scanning, 3D-print, ett storskaligt AR experiment riktad mot stadsmiljö, andra animationstekniker som 3D Zoetrope (liknar en karusell, där objekten repeteras och förändras vilket skapar en animation) samt moment med Motion Capture (spelar in reella rörelser som appliceras på en digital modell) och Oculus Rift. Du väljer själv efter kursens första tillfälle vilken "stig" du vill gå, vilka moment du bör koncentrera dig på för att kunna tillägna dig de tekniska, teoretiska och konstnärliga kunskaperna som behövs för att nå fram till din idé. Du behöver inte genomföra alla delmoment i kursen.

 

3DPrid_280 oculus_280

Frågor

Kontakta Åsa Andersson Broms Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den 076 - 8501234
Esther Ericsson Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den 070 – 2726338

brainproject

The Centrifuge Brain Project
 - See video
The KurzFilmAgentur Hamburg was founded as an association in 1992 with the aim of improving and developing the distribution structures for short films. http://www.shortfilm.com

DATE

TIME

EVENT

LOCATION

13 – 14/9 
Sat - Sun

12 - 17

Soft-start| Fittja Biennal – Fieldtrip to the openings session

Handen and Fittja

15/9 Mon

15 - 17

Lecture: The Domain of the Great Bear with: "Information, Image, Story: Some Conceptual Aspects of Contemporary Art" A Lecture by Peter Osborne, Director of the Centre for Research in Modern European Philosophy (CRMEP), Kingston University, London

KKH

Thursday's

9:30 -11:30

3D animation techniques - on Thursday mornings. Sign up and look for changes outside 3D Lab workshop on 3D

3D LAB/KKH

6/10 Monday 10 - 16:30 INTRODUCTION SEMINAR re:motion | Open for all Students! Mandatory for all students who applied the course. You will after this introduction choose with guidance which way, what steps you should take to realise" a project. Highlights from the field" – 12 short presentations from our friends, artists, researchers and companies.
  13:00 ARTISTS
LARS ARRHENIUS DANIEL WESTLUND 
http://www.svtplay.se/video/162942/showtajm/avsnitt-3
  13:15 CREATIVE DIRECTOR VFX Supervisor - CG 
KAJ STEVEMAN Fido Film http://fido.se/ 
http://vimeo.com/94971674
  13.30 INDIE GAME
MIGHT AND DELIGHT 
(http://www.mightanddelight.com/)
  13:45 ARTIST
JENNIFER RAINSFORD
(http://www.jenniferrainsford.se/)
  14:00 AUGMENTED REALITY
13th LAB 
(http://13thlab.com/)
  14:15 ARTIST
ÅSA ELIESON 
(http://www.asaelieson.se/)
  14:30 ARTISTIC DIRECTOR
REBECCA FORSBERG - RATS Teater, Research for Arts and Technologies in Society and Artistic director at Department of Computer and System Sciences (DSV), Stockholm University.
http://www.rebeccaforsberg.se/
  BREAK  
  15:00 AUGMENTED REALITY 
NICKLAS WÖRMAN Fingerfunk http://www.fingerfunk.se/
  15:15 TRANS MEDIA PRODUCER 
CHRISTOPHER SANDBERG – CompanyP http://www.thecompanyp.com/site
  15:30 VISUAL EFFECTS SUPERVISOR 
LEO WILK Swiss http://www.swiss.se
  15:45 ARTIST
CASPAR FORSBERG 
http://www.casparforsberg.com/
  16:00 JÉRÔME SIGNORI http://signoristudios.com
   

(3/10) Friday's

13 - 15

History of Art New Reality – Realism and Visuality - Milou Allerholm

KKH

7/10 Tuesday

14 - 19

SUDIOBAR – trade fair at SUBTOPIA http://www.studiobar.se/ 
A new fair for people working with film and theatre, stage and … A opportunity to meet our project friend Subtopia, learn new things and update our knowledge of technical solutions. After – bar and mingle.

Alby / Subtopia hangar

9/10 Thursday

10 – 13
14 - 18

SICS | Internet of Things in Homes & Cities Day https://www.sics.se/events/ssw-2014
Full day. Meet SICS - The Swedish Institute of Computer Science – our project friends.
Hackaton

SICS / KTH Kista

10-11/10

 

STOCKmotion - http://www.stockmotion.se/

FILMHUSET

15-16/10

13 -14

Studio Talks Path Finder – Book time! Individually with guidance.

KKH

22-24/10

JAM 1 | 3D ZOETROPE
Workshop Focus on the three-dimensional animation. Introduction and overview to animation history and context. Workshop with sound system included.
 

 Blackbox KKH

Wednesday 22/10 

09:30 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00


13:00 - 16:00

16:00- 16:30 


Introduction 3D Zoetroe JAM + presentations

Jérome Signori presents his work

Presentation of the 3D Zoetrope construction by Tore, Göran och Ragnar

Workshop with Jérome Signori i Blackbox

Robert Brecevic presents how praxinoskop works and his artistic work

Thursday  23/10 

09:30 - 12:00

13:00 - 14:30


14:30 - 16:30

 

Workshop med Jérome Signori in Blackbox

 Nils Claesson är doktorand med inriktning film/fiktion  - Om animation

 Workshop med Jérome Signori in Blackbox together with sound animation - Micke B Thor

Friday 24/10

09:30 - 10:30

10:30 - 12:00

13:00 - 16:30

Niki Lindroth von Bahr - presentation

Workshop med Jérome Signori i Blackbox

Workshop with Jérome Signori in Blackbox

30/10 Thursday

17 - 21

re:motion Spooky Bar. Invited guests and friends

Metal Workshop/ KKH

5/11 Wednesday

9.30 - 12

Project meeting – Screening

KKH

6/11 Thursday

9.30 - 11.30

Lecture: Cabaret Electrique
Simon Alexanderssn, Filip Alexandersson, Henrik Backbro

KKH/Projectroom Floor 3

6/11 Thursday

14 - 16

Workshop 3D ZOETROPE 
Construction Day (preliminary )

KKH
3D LABB

11 November

 9.30 - 17.00

18 - 22

JAM 2 | STORYWORLD'S Part 1
Workshop together STDH

Troels Linde - Head of Program at EUCROMA  http://eucroma.dk/

Screening Performance  at 6PM - Laura Lima  http://www.bonnierskonsthall.se/utstallning/cinema-shadow/

KKH
Lecture Room Architecture

Berns

November

 

Game-jam at Might ad Delight

 

18 – 20/11

 9.30 – 16.30

Re:motion JAM3 - Motion Capture
 
Meet you at 7-elven at Östra station 9.25 (KTH)
Simon Alexanderson, developer and PhD at KTH, Henrik Bäckbro, actor and puppeter and Filip Alexanderson, actor at Dramaten
 
! Kursen är öppen för stundeter som sökt kursen och konfirmerat sitt deltagandet.

Denna workshopserie kommer att hållas 3 dagar i KTH:s nyutrustade Motion Capture Studio, PMIL. Fokus kommer att handla om hur man i realtid kan skapa animationer och hur dessa kan tillämpas inom Augmented Reality (AR). Vi kommer att experimentera med både abstrakta, icke-humanoida animationer och mer människolika karaktärer. Vi kommer även att med AR-teknik undersöka hur dessa animationer samspelar med reella personer och omgivningar.
 
Dag 1 Tisdag (2014-11-18)
Introduktion till tekniken. Utforskning av animationer av olika abstraktionsnivåer.

Dag 2 Onsdag (2014-11-19)
AR- Samspel mellan animationer och fysiska personer och miljöer.

Dag 3 Torsdag (2014-11-20)
Sammanställning av resultaten till konkreta ideer.

KTH Motion Caption PMIL.
Östra Station.

3/12

 

Project meeting

 

 

 

10 – 11/12

 

re:motion presenterar - work in progress
Den 10 och 11 december visar några av studenterna i re:motion sina arbeten och pågående projekt i Black Box på Kungl. Konsthögskolan. Under onsdagen den 10 dec mellan kl. 10 – 12 presenteras arbetet - öppen feedback.

KKH Black Box

JAN 19, 20, 22

 

JAM 4 | AUGMENTED REALITY AR and beyond- 3D visualisations, interactivity and innovative concepts.


Detta AR JAM är utformad som en grundkurs. Det ger dig nödvändiga kunskaper som krävs för att kunna genomföra ett fördjupat arbete inom tekniken. Kursen görs i samarbete med FingerFunk och Nicklas Wörmann och Jonas Törnros.

Förberedelse: Skaffa förkunskaper i Unity 14 - 16 januari,Unity training (För er som inte kan komma finns en lista nedan med tutorials att gå igenom hemma).

14 January  9:00-12:00 Unity Training med Richard Walton och tutorials
15 January  9:00-12:00 Unity Training med Niklas Wörmann (Fingerfunk)
15 January  13:00-16:30 Animerad filmvisning, Bio Victor på Filmhuset
16 January  9:00-17:00 Unity Training med Richard Walton och tutorials

Unity är programmet vi behöver fördjupa oss i för att kunna skapa Augmented Reality filer.
Med hjälp av Niklas Wörman (Fingerfunk), Richard Walton och Unity tutorials så går vi tillsammans igenom grunderna i Unity. Niklas kommer att gå igenom vilka möjligheter som finns vad gäller interaktivitet, fysik och scripting.

JAM 4 - Augmented Reality AR and beyond with Fingerfunk Niklas Wörmann and Jonas Törnros
19 -20 och 22 januari, 9:30 - 17:00
21 januari projektmöte AR studenter 9.30 -12

(Vi förutsätter att studenterna är någorlunda bekväma med Unity.)
Kursmoment:
-markörbilder
-plattform
-tips and tricks
Genomgång av standardscenen och hur man kan jobba vidare med den.
Individuell handledning

Målet är att varje student ska kunna publicera sina egna alster till Android.
Vi utgår från en “standardscen” som varje student sedan kan modifiera och jobba vidare med efter eget huvud och förmåga.

 

FEB 2 – 6

 

JAM 5 | OCULUS RIFT – SCANNING

 

MARS 2 – 4

 

JAM 6 | ART AR (PHOTOGRAMMETRY)

 

APRIL 6 – 8

 

ev game jam

 

MAY 6 – 9

 

EXHIBITION