Senast uppdaterad 2015-01-21

Projektutbildning finns inom följande sju inriktningar/tekniker:

Glas

Inom studieområdet glas kan den sökande välja en grundläggande utbildning i planglastekniker och ugnsformning (gjutning), eller ansöka om plats med ett eget definierat projekt för glas. Förkunskaper i glas krävs inte för att bli antagen.

Grafik

Inom grafik kan man välja djuptrycksgrafik, litografi och/eller screentryck. Projektprogrammet i grafik vänder sig till konstnärer som redan har kunskap om grafiska tekniker såväl till dem som har mindre kunskap. Projekt som involverar flera av grafikens verkstäder är också möjliga. De grafiska teknikerna kan sökas för en termin eller ett läsår. Två tekniker kan sökas, en för respektive termin.

Internetrelaterad media, 3D, Interaktiva tekniker

Inom områdena internetrelaterad media, interaktiva tekniker och 3D har KKH tillgång till avancerad utrustning och professionella programvaror för 2D och 3D som web, bildbearbetning, modellering, animation och printing (tredimensionella utskrifter). Dessa områden tillsammans skapar förutsättningar till en cross medial plattform för konstnärligt uttryck.

Inom internetrelaterad media kan konstnärliga projektarbeten med anknytning till media och interdisciplinära konstnärliga praktiker utvecklas. Arbeten riktade mot publika domäner och 3D sker i samarbete med 3D labbet där en plattform för integrerad konst utvecklats.

På avdelningen för interaktiva tekniker ges möjlighet att i kursform och under individuell handledning utveckla reaktiva miljöer, elektrifierad konst, interaktiva mediainstallationer med mera. Som verktyg används objektorienterade utvecklingssystem, till exempel Max/msp/Jitter och elektronikplattformar som Arduino.

Till 3D labbet kan den som har dokumenterad erfarenhet av mediet söka. 3D labbet arbetar i närhet till skolans skulpturavdelning och utvecklas med nya tekniker inom 3D modellering, scanning och printing. I samarbete med Internetrelaterad media har en gemensam plattform för integrerad konst och kommunikation skapats.

Skulptur

Inom skulptur eftersöks ansökningar med innovativa projekt. Förkunskaper i ämnet krävs. En mängd olika möjligheter finns för färdigställande samt experimenterande av tredimensionella objekt. Här ges möjlighet att arbeta med många olika material t ex; Jesmonite, silikoner, polymera material, gipser, vaxer, alginat m.m.

Video

Till video (där ljud ingår) kan både sökande med tidigare erfarenhet som vill fördjupa sitt kunnande, samt konstnärer som vill lära sig grunderna söka. Aktiviteterna spänner över experimentell video, videoinstallationer, performance, tecknad film och multimedia för CD-rom eller Internet. Undervisningen är av naturliga skäl mycket teknikorienterad men rymmer även teoretiska studier.