Senast uppdaterad 2015-02-09

Mejan Residents erbjuder möjligheten att under ett läsår bedriva ett konstnärligt forskningsprojekt. Den sökande ska i ansökan till utbildningen skriftligen presentera en idé för ett konstnärligt forskningsprojekt och en materialbudget för max 50 000 kr. Studierna är individuellt upplagda och planeras tillsammans med handledande lektor eller professor utifrån projektidén.

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma konstnärer, arkitekter, kritiker, curatorer, filmare, m.fl. Den sökande ska ha kvalificerade erfarenheter inom det konstnärliga fältet. Förkunskapskrav är en avslutad masterexamen eller motsvarande kunskaper. Särskild behörighet krävs: den sökande måste genom inlämnat referensmaterial (t.ex. bilder, video, text) uppvisa förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Kursen är upplagd på två terminers projektstudier på heltid. Vid läsårets slut redovisas det konstnärliga forskningsprojektet i form av t.ex. en utställning eller föreläsning.

Mejan Residents startades 2011 och ingår i Kungl. Konsthögskolans framväxande konstnärliga forskningsmiljö.

Anmälningsavgifter samt studieavgifter för svensk högskoleutbildningen krävs för studenter från länder utanför EU/EES. För Kungl. Konsthögskolan är anmälningsavgiften 900 SEK och studieavgiften 295 500 SEK per läsår.

Läs den fullständiga utlysningen med instruktioner för hur att ansöka.

Kursplan

Kontakt: Åsa Andersson, forskningskoordinator, 08-6144048, asa.andersson(at)kkh.se

Fakta om Mejan Residents

Sista ansökningsdag: 2 mars 2015
Antal högskolepoäng: 60 hp
Utbildningens längd: 1 läsår
Undervisningsspråk: Engelska/svenska beroende på deltagare.