MEJAN
ARC

RESTAURERINGSKONST

Om Restaureringskonst


Kurs på avancerad nivå i restaureringskonst
Restaureringskonst handlar om att se den befintliga arkitekturen och staden som en resurs och potential, om att inventera och analysera som kunskapsbas inför förändring och utveckling, vare sig man skapar helt nytt, lägger till eller restaurerar det gamla.
Kursen i restaureringskonst ger en kvalificerad spetskompetens till redan professionella inom området arkitekturrestaurering. En helhetssyn på restaureringsproblematiken förmedlas, i historisk, nutida och framtida kontext, där fokus läggs vid urbana frågor både internationellt och nationellt.
Mejan Arc erbjuder en ettårig utbildning på avancerad nivå inom restaureringskonst. Kursen läses på heltid och omfattar 60 högskolepoäng. Poängen är delvis möjliga att tillgodogöra sig i en forskarutbildning.

Restaureringskonst handlar om att se den befintliga arkitekturen och staden som en resurs och potential, om att inventera och analysera som inspiration inför förändring och utveckling, vare sig man skapar helt nytt, lägger till eller restaurerar det gamla.

Kursen i restaureringskonst ger en kvalificerad spetskompetens till redan professionella inom området arkitektur - restaurering. En helhetssyn på restaureringsproblematiken förmedlas, i historisk, nutida och framtida kontext, där fokus läggs vid urbana frågor sedda i ett globalt perspektiv, både internationellt och nationellt.
Om_Restaureringskonst