MEJAN
ARC

RESTAURERINGSKONST

Kursstruktur

Restaureringskonst vänder sig till arkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, fysiska planerare, ingenjörer, antikvarier, konservatorer med flera, med arkitektexamen
eller motsvarande och med minst ett års relevant yrkesverksamhet. Kursen är multidisciplinär för att stimulera en aktiv diskussion mellan olika yrkeskategorier.
Vi arbetar i sju professionaliseringsblock med teori, föreläsningar, grupparbeten och workshops. Grupparbeten löper som en röd tråd genom hela kursen med platsstudier, dokumentation, undersökning, 3D-laserscanning, analys på olika skalnivåer och studier av utförda arbeten. Slutsatser och förslag till åtgärder/insatser/utveckling och idéer för vård och förvaltning ingår.
Kursen börjar i september och slutar i maj. Studenterna bidrar till kostnader för studieresan. De som inte har möjlighet att delta i resor ges ersättningsuppgift. Vissa utbildningsmoment sker på engelska. Kursen ger 60 högskolepoäng som kan tillgodoräknas inom en forskarutbildning.

Kursen leds av professor i restaureringskonst, arkitekt Kerstin Barup och lektor/arkitekt Cecilia Sagrén.