MEJAN
ARC

RESTAURERINGSKONST

Kontakt

Kerstin Barup

Tel: 073-917 04 22
E-mail: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Kerstin Barup
Professor
Restaureringskonst

Cecilia Sagrén

Tel: 08-614 40 71
E-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Cecilia Sagrén
Lektor
Restaureringskonst

Kerstin Barup är arkitekt SAR/MSA, med arkitektexamen från LTH, vidareutbildad i restaurering vid Konstakademin i Köpenhamn samt ICCROM i Rom och med doktorsexamen från LTH. Parallellt med arkitektarbete vid Barup & Edström arkitektkontor inom framför allt restaurering på alla skalnivåer har hon som professor i Bebyggelsevård vid arkitektskolan i Lund forskat och undervisat arkitekter och doktorander. Arkitektuppgifterna har under senare år bl.a. varit restaurering av Kalmar och Linköpings domkyrkor. Kerstin Barup är nu professor i restaureringskonst vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Undervisningen och forskningen har internationell bas för att ligga i fronten inom restaurering. Centralt i arbetet inom såväl undervisning som praktik är utveckling och förädling av befintlig miljö där såväl byggnadsundersökning och analys som bevarande och gestaltning i mötet mellan gammalt och nytt ingår. Genom att använda moderna metoder som 3D scanning når vi allt längre i precision och kännedom om det befintliga för att möta de växande behoven av och kraven på restaurerings- och förnyelsearbete i alla typer av bebyggelsemiljöer.

Cecilia Sagrén, lektor och arkitekt SIR/MSA, har arbetat på kursen Restaureringskonst sedan 2001, utbildad på Konstfackskolan, examen 1987 Master of Fine Arts, Kungl. Konsthögskolans Arkitekturskola, kurserna Byggnadskonst 1990 och Restaureringskonst 2000, samt universitetskursen Bebyggelsehistoria med byggnadsvård, 1996. Cecilia har som anställd arbetat med inredningsprojektering på större arkitektkontor och har sedan 1998 egen arkitektverksamhet. Kulturmiljöinventeringar och bygglovshandläggning är ett annat arbetsfält och produktion av boken ”Att bygga för ljus, luft och frihet” Huddinges 1900-talsarkitektur. Cecilia har även kvällskurser allmänt om arkitektur och specifikt om 18- och 1900-talet. Som aktiv inom Bebyggelsehistoriska föreningen och Sällskapet för restaureringskonst arrangerar Cecilia många resor, studiebesök och föreläsningar inom ämnet. Cecilia är och har varit ledamot i ett flertal styrelser och nämnder, bl a Sveriges Arkitekter, Invalsnämnden SA och Eskilstuna Arkitekturråd.


contact_anna_wignell

E-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Anna Wignell

VUtbildningsadministratör
Mejan Arc