MEJAN
ARC

RESTAURERINGSKONST

Ansökan


Kursen är på avancerad nivå, omfattar 60 högskolepoäng, och startar varje år i september. Sista ansökningsdag är den 15 april 2015 och antagningsbesked lämnas i slutet av maj 2015.

Kursens huvudspråk är svenska.

The course is on the advanced level, 60 ECTS credits and starting in September every year. The application deadline is 15 April and the selection outcome will be communicated by the end of May 2015.

The course is given in Swedish.

Ansökan ska innehålla:


1. Bilaga: Examensbevis
2. Bilaga: Kortfattad motivering
3. Bilaga: Kortfattad CV

4. Bilaga: Relevant arbetsprov; uppsats, projekt eller motsvarande

5. Komplett ifylld digital ansökan


Kontakt: Lektor Cecilia Sagrén

Digital ansökan

Ansökan sker via nedanstående länk. Sista ansökningsdag är den 15 april 2015. Alla bilagor som åberopas ska laddas upp tillsammans med ansökan. Ansökan på annat vis (t ex per post) accepteras ej.

Länk till den digitala ansökan finns r.