MEJAN
ARC

KONST & ARKITEKTUR

Om Konst & Arkitektur

Konst & Arkitektur var en kurs på avancerad nivå som bedrevs åren 2001 - 2015 som erbjöd möjligheter till konstnärligt, teoretiskt och kritiskt reflekterande och skapande kring ett specifikt tema knutet till urbana frågeställningar och fenomen. Målsättningen med kursen var att skapa ett internationellt präglat forum för aktuella diskussioner inom konst, arkitektur, filosofi och samhällsplanering

och stimulera till nya former av skapande och samarbeten. Samtidigt erbjöd kursen ett konstnärligt och teoretiskt år av inspiration. Kursen gav deltagarna en bred översikt av och en aktuell orientering i årets tema, samtidigt som de egna verksamheterna också granskades i förhållande till temat.


Kursen vänder sig till konstnärer, arkitekter, fotografer, journalister, curatorer, kulturvetare och andra aktiva inom fälten konst, arkitektur och urbana studier. Föreläsningar med uppföljande seminarier anordnas kontinuerligt. Däremellan bedrivs egna textstudier. Varje år görs en studieresa (1-2 v.) med föreläsningar, studiebesök och möten på plats.

I anslutning till kursen erbjuds studenterna möjlighet att fortsätta sina studier vid Kungl. Konsthögskolan med en projekttermin av heltidsstudier. Under denna valbara projekttermin bedriver gruppen ett gemensamt projekt med individuella delar som kan resultera i en publikation, en utställning eller annan presentationsform.

Kursen riktar sig till utövare inom fälten konst, arkitektur, humaniora och media med syftet att fritt och med oväntade infallsvinklar studera ett urbant tema. Idéer som genereras under studieperioderna utgör ofta grund för fortsatta samarbeten och projekt.

Sedan hösten 2014 kommer kursen att ges helt på engelska. Kursansvarig är Lektor Jochen Becker.

dharavi_marklinger Collage (foto/teckning), Monika Marklinger, 2006.