MEJAN
ARC

ARKITEKTUR

Tidigare kurs;

Resources.13:
Radical Shift | Incremental Change: Rio de Janeiro

Resources.13
Radical Shift | Incremental Change: Rio de Janeiro
Mejan Arc - Arkitektur, 2013/14
Kurs på avancerad nivå, 60 hp

Det urbana är en ständig förändringsprocess. En kontinuerlig ström av utbyten och omstruktureringar, av förhandlingar och överenskommelser. I bland sker förändringar tillsynes riktnings-

löst och ad hoc, ibland medvetet planerat mot nära och fjärran mål. För vad och för vem äger förändring rum?

Brasiliens omvandling till en urban nation ägde rum i ett sent och intensivt skede 1960–1980. Under 20- och 30-talen formades en självständig brasiliansk modernism som i reaktion mot de forna kolonisatörerna tog avstånd från ett ruralt och konservativt Brasilien. Men modernismens arkitektoniska och sociala ut-

forskande, och visionen om en brasiliansk hybrid identitet, avbröts av militärens maktövertagande. Det blev istället en kraftig industrialisering som definitivt omvandlade den forna jordbruksnationen till ett urbant samhälle, men med kaotiska sociala förändringar och skiktningar som följd. 80-talets politiska frigörelse återknöt till 60-talets radikala diskussion, och den brasilianska staden blev till ett konkret laboratorium, men nu mot en fond av globaliseringens krafter.

Resources.13 utforskar pågående urbana strategier i Rio de Janeiro och ställer bl a frågan – hur påverkar globala agendor och drivkrafter en stads egna behov och drömmar?

Ladda ner kursprospekt här.

resources 13 resources 13