MEJAN
ARC

ARKITEKTUR

Tidigare kurs;

Resources.07 Beyond Oil: Shanghai
Från Cities and Energy-serien

Resources.07
Beyond Oil: ShanghaiI den västerländska världen har samhällen och livsstilar byggts på tillgång till billig olja. I Asiens expanderande ekonomier kopieras nu den västerländska industrialismen, som hämningslöst skapats av fossilt bränsle. I Mellanöstern är olja billigare än vatten. Experter har pekat ut att i nuvarande konsumtionstakt räcker mängden politiskt och geografiskt åtkomlig olja i mindre än 20 år. En del forskare hävdar att vi redan är där, att vi redan nått Peak Oils era och lämnat den oljeflödande tidsåldern bakom oss.

Måste arkitektur, stadsbyggnad och livsstil förändras när oljan sinar? I sådana fall hur? Hur ser sambandet mellan energi och urban och arkitektonisk form egentligen ut? Resources.07 undersöker om Form Follows Fuel? Eller är det Fuel som skall följa Form? Ska vi, som Kaliforniens guvernör Arnold Schwarzenegger gjorde, installera en vätedriven motor i vår Hummer, eller ska vi byta till en annan farkost? Kommer Peak Oil att motverka den globalisering och nivellering vi just börjat vänja oss vid, och istället tillåta lokala initiativ att träda in på en global och nationell spelplan? Är det nya utopier vi skall söka eller är det de många små lösningarna som skall fogas samman när vi lägger pusslet för den post-fossila staden?
resources07_prospect Ytterligare kursinfo här
resources07_shanghai

Respons


Infallsvinkeln för Shanghais centrala distrikt Luwan blev att utveckla stadens urbana system och skapa synergier i både tid och rum. Genom scenarios utforskades relationen mellan densitet och självförsörjning - avgörande begrepp för alla städer när det gäller hållbara lösningar, men speciellt relevant för Shanghai med en kommunistisk tradition av oberoende industrikvarter i staden, som nu transformeras till gated communities och skapar en snabbt ökande densitet. Resources.07s förslag Syncity definierades i en framtida tätbebyggd och självförsörjande urban miljö, vilket sätter specifika krav på hur tätheten uppnås. Fokus var lagd på att utveckla “Syncell kvarteret” som en självförsörjande enhet, organiserad av synergetiskt tänkande. För att bibehålla de kvalitéer som finns i heterogenitetens mångfald utvecklades en kvartersstruktur som bibehåller samma byggnadstäthet som 30-våningstornen, men med en helt annan koppling till gatan och med andra ekonomiska, sociala och rumsliga egenskaper. Byggnadsstrukturen baserades på biomimetiska principer som först utvecklats genom workshops och sedan omarbetats för att inkludera ett passivt kylningssystem och minska den nuvarande beroendet till oljebaserad elektricitet. Gruppens uttalande Vi ser peak-oil som en möjlighet vittnar om förslagets progressiva förhållningssätt till de stora förändringar vi står inför - ett liv bortom olja.
resources07-catalogue
Ladda ner katalogen för projektet Peak oil is now.

Projektet vann först pris i den internationella svensk/kinesiska studenttävlingen Cities Beyond Oil och har publicerats i den kinesiska tidskriften Urban China.

resources07_exhibition Mer utställningsbilder här.