MEJAN
ARC

ARKITEKTUR

Tidigare kurs;

Resources.08 Beyond Desire: Los Angeles
Från Cities and Energy-serien

Resources.08
Beyond Desire: Los AngelesAtt hitta en fredlig övergång mellan fossila och alternativa bränslen är en av de viktigaste uppgifterna vi står inför idag. Vi befinner oss i ett monumentalt globalt ögonblick av transit. Transit mellan olika energikällor, och som följd därav, transit mellan olika ekonomier, kulturella mönster och byggda strukturer. USA är världens mest energikonsumerande nation och den amerikanska staden är uppbyggd, både fysiskt och socialt, utifrån en obegränsad tillgång till billig olja. Hur påverkas denna stad av ett oundvikligt energi­ystemskifte? Finns det en beredskap för post­motopia?

Konsumtion drivs ytterst av Desire. Ingenstans för­ kroppsligas och monumentaliseras Desire såsom i Los Angeles. Och på ingen annan plats rättfärdigas heller stadens tillkortakommanden med Desire. Los Angeles är platsen för extrema livsstilar, parallella universum, segregerade drömmar och för hårdbevakade utopier. Men Los Angeles är också platsen där alternativa yttringar och progressiva gräsrotsrörelser har en tradition av att skrida till handling och förverkliga andra drömmar. För förändrade konsumtionsmönster handlar om en annan lust och längtan. Hur ser Los Angeles ut bortom Desire?
resources08_prospect Ytterligare kursinfo här
resources08-losangeles

Respons


The Fifth Ecology, undersökte L.A. River så som ett nytt offentligt rum baserat på immateriell konsumtion och ett sammanlänkande av det östra och det västra L.A. Konceptet Spectacular Morality, en scenisk moral, intog en central roll det offentliga rummet som en teater för dess utagerande invånare. I den spektakulära staden spelar konserten ut den förinspelade musiken, efterfesten överskuggar showen och hela arrangemanget uppskattas för de mastiga berättelserna. Prylar och platser är bara värt den erfarenhet som kommer ur dem. Det överflöd av tillgångar som Los Angeles besitter — från solsken till etnisk mångfald — ses alla som nödvändiga komponenter i en omformulerad post-materiell urban upplevelse.

Den spektakulära staden, Resources.08s strategi för ett post- materiellt L.A., utgörs av aktiviteter och olika stadsstrukturer som existerar parallellt och oberoende av varandra. Alla erbjuder dock en icke-materiell form av spektakularitet. Det rika utbudet av livsstilar och gräsrotsrörelser, som utgör en kulturell norm och som är nödvändig för förståelsen om stadens egenhet, skapar en gynnsam förtätning för att detta skall äga rum. Skulle The Spectacular City kunna äga rum inom en av Amerikas mest kommersiella urbana uppfinningar — The Strip — och transformera den till en plats för post-materiell konsumtion? Kan ett nytt urbant rum skapas av en sublim skala och med ett spektakulärt innehåll? En femte ekologi uppstår från L.A. River som en gång förenade stadens mest välbekanta landskap — bergen och stranden.
resources08-catalogue
Ladda ner katalogen för projektet: The Fifth Ecology
resources08_exhibition
Mer utställningsbilder här.