MEJAN
ARC

ARKITEKTUR

Tidigare kurs;

Resources.10 Bio-topical: Goa
Från Grounds-serien.

Resources.10
Bio-topical: GoaVärldens befolkning förutspås växa till 9 miljarder. En ökning som i första hand kommer att ske i Asiens kust- och deltalandskap. I dessa geografier finns den inneboende motsättningen att de är gynnsamma miljöer för många olika varelser men därmed också lockar till sig en befolkningsmängd som hotar just dessa gynnsamma förutsättningar. Bio-diversitet ställd mot densitet? Skulle urbanisering kunna omfatta ett annat sätt att tolka den gängse dualismen mellan natur och kultur? Står mänskliga behov och urban tillväxt nödvändigtvis i polaritet med biologisk mångfald? Kan biologiska processer i sig ge oss ledtrådar till andra sätt att se på innovation och en inkluderande urban utveckling?

En gång tillflyktsort för västerländska sökare, idag är Goa ett livsstilsrum för Mumbais medelklass och ett resmål för en växande charter- och inhemsk turism. Men i Goa pågår också en intensiv stadsbyggnadsdebatt. Här finns en engagerad aktivism som kämpar mot en spekulativ fastighetsmarknadsutveckling, med biologisk utarmning som följd, för att istället försöka konkretisera ett så kallat urbant system där mindre städer och byar, såväl som vild och kultiverad topografi, växer fram som en ekonomisk och fysisk helhet. I samma vision omvandlas huvudnäringar som risodling och en förödande gruvindustri till ett diversifierat jordbruk, IT, biotech och eko-turism. Kan Goa visa vägen för den indiska nationens transformation från en rural till en urban ekonomi och erbjuda ett reellt urbant alternativ till de indiska snabbväxande miljonstäderna? Skulle Goas biologiska och kulturella mångfald kunna bidra till en resilient urban komplexitet? Är en sådan möjlig hybrid ett annat sätt att förstå urbant liv?
resources10_prospectKursprospekt här
resources10_goa

Respons


Det är en vanlig föreställning att Goa är en annan slags plats. Goa är Indien, men samtidigt inte. Goa är urban, men samtidigt inte. Goa är paradiset på jorden, men samtidigt ett paradis som snabbt håller på att försvinna - och med försvinnandet skapas en vemodig saknad efter platsen den en gång var, eller skulle kunna ha blivit. Resources intresse i Goa ligger i alla dessa motsägelser, men speciellt i relationen mellan en alternativ urbanitet och en vision av paradiset — av ett nätverk av karaktäristiska byar omslutna av ett grönskande landskap. De olika skikten av urbanitet och natur var tills nyligen Goas essens. Det var det som gjorde Goa annorlunda. Den rådande ekonomiska utvecklingen driver nu Goa mot en mer gängse modell och transformerar dess existerande nätverk till en plågsamt välbekant semi-urbanitet.

Goa genomgår en transformation, men riktningen är fortfarande odefinierad och påverkbar. Kan dess rika landskap och dynamiska sociala kapital utgöra basen för de fruktsamma miljöer som skulle kunna hjälpa oss att omdefiniera begreppet tillväxt?

Hur kan man t.ex använda sig av ekosystemtjänster och naturtillgångar som grund för att skapa en socialt och kulturellt rättvis livsmiljö? Och hur skulle den miljön kunna se ut? Kan urbana kvalitéer och åtråvärda livsstilar kombineras med biologiskt mångfald på ett vägledande sätt? Resources.10 har studerat alternativa modeller för tillväxt där begreppet omprövas.


Årschema här

Höstterminen 2010
Schedule w. 37
Schedule w. 39
Schedule w. 41
Schedule w. 43
Schedule w. 45
Schedule w. 47
Schedule w. 49

Vårterminen 2011
Schedule w. 3
Schedule w. 5
Schedule w. 9
Schedule w. 14
Schedule w. 16
Schedule w. 18
resources10_catalogue
Ladda ner katalogen för projektet - Fertile Futures här

wall Fler utställningsbilder här.