MEJAN
ARC

ARKITEKTUR

Ansökan

Kursen är på avancerad nivå och omfattar 60 högskolepoäng. Det finns för värvarande ingen info om när nästa kurs kommer att ges.

Mejan Arc - Arkitektur
Kurs på avancerad nivå, 60 högskolepoäng.


Resources söker efter engagerade personer som är intresserade av att undersöka kursens ämnen och utveckla visionära förslag i grupp. Sökanden ska kunna demonstrera färdigheter i design, eller ha relevanta kunskaper om ämnet. Sökanden ska vara arkitekt, landskapsarkitekt, stads- eller regionalplanerare, designer, ingenjör eller från en annan kreativ disciplin med ett specifikt intresse för arkitektur eller frågor kring stadsplanering. Sökanden ska ha en magisterutbildning eller motsvarande kunskaper. Kostnader för studieresan varierar från år till år, se kursprogram för exakta kostnader. För ytterligare information gällande kostnader för studenter utanför EU, följ denna länk. Aktivt deltagande i seminarier och workshops krävs för godkända studier.

Ansökan görs med kopia på examensbevis, CV, en reflekterande text kring årets kurstema, ett representativt urval av arbetsprover med max 20 sidor, ett passfoto samt genom det digitala ansökningsformuläret.

Sista ansökningsdatum för läsåret 2014/2015 har nu passerat.

Tidsplan


Varje år presenteras årets tema och program i mitten av maj. Ansökningarna ska vara inskickade i början av juni och antagna studenter meddelas under den tredje veckan i juni. Läsåret börjar i september och avslutas i slutet av maj. Från mitten av december till mitten av januari är det ingen schemalagd undervisning.

Övrig undervisning, stipendier och ekonomiska bidrag


Som antagen till en av Mejan Arcs kurser vid Kungl. Konsthögskolan har man möjlighet att följa föreläsningar i den parallella kursen i Restaureringskonst samt öppna föreläsningar i kursen Konst & Arkitektur såväl som i fri konst. Varje år delas ett antal stipendier ut till kursens deltagare utifrån särskild projektansökan och/eller arbetsinsats. Det finns även möjlighet för kursdeltagare att under året söka konst­ärligt utvecklingsbidrag (KU-medel) för idéer uppkomna under året som man vill arbeta vidare med.