2013-04-11

ARKITEKTUR

Commoning the City - Konferens 2013
Bortom det statliga och privata ägande som har dominerat det urbana landskapet de senaste femtio åren, finns en parallell tradition som utgår ifrån idén om det gemensamma - the commons. Idag är the commons återigen närvarande i den internationella debatten om stadsrum och rumslig rättvisa, om vårt användande av naturresurser, och inom digitala kulturer. Genom såväl praktik som forskning har begreppet commons tagit en central plats i den samtida staden.Tid: 11 april 2013 kl 09:00 - 18:00
Plats: Arkitekturmuseet. Exercisplan, Skeppsholmen, Stockholm. 


COMMONING THE CITY är en upptäcksfärd mot the commons. Vi vill försöka förstå vad commons kan vara idag, hur fenomenet går att tolka här i Stockholm, och vad dess potential kan innebära för våra städers framtid.


Med COMMONING THE CITY vill vi diskutera teori och praktik kring urban commons både i ett svenskt och i ett internationellt sammanhang. Med inbjudna experter inom arkitektur, digital kultur, film, litteratur och juridik, såväl som praktiker och politiker, ställer vi frågan om vilken roll urban commons kan ha när det gäller att forma städernas framtid. Vilka initiativ finns idag, och utifrån vilka urbana förutsättningar har de uppstått? Hur förhåller sig diskussionen om commons till samtida globala scenarier? Vad kan vi lära oss från de händelser som ligger till grund för den digitala revolutionen, och vilka historiska och fiktiva grunder har vi att falla tillbaka på?

Under dagen kommer vi bland annat att möta Fritz Haeg, Fredrik Åslund, P.M., Alex Haché, Marcell Mars, Saki Bailey och Stavros Stavrides.


COMMONING THE CITY arrangeras av In Search of Common Ground – Resources.12/Lab, en kurs som ges på Mejan Arc, Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, i samarbete med Arkitekturmuseet Stockholm och STEALTH.unlimited, med stöd från Formas.


Anmälan
Konferensen har ett begränsat antal platser. Anmälan av intresse att delta ska ske senast den 15 mars 2013 till Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den . Föreläsningarna kommer att videofilmas och publiceras på Kungl. Konsthögskolans hemsida den 15 april 2013 och finnas tillgängliga i 30 dagar.


Om Mejan Arc vid Kungl. Konsthögskolan
Mejan Arc är ett forum för arkitektur- och stadsbyggnadsstudier som lyfter aktuella samhälleliga frågor och kopplar dem till en arkitektonisk och urban diskurs. Mejan Arc erbjuder ettåriga utbildningar på en avancerad nivå inom tre olika kurser: Resources/ Arkitektur, Restaureringskonst och Konst & Arkitektur. Det gemensamma syftet är att interagera med samhället och skapa relevanta och handfasta projekt samt professionella kontaktnät som sträcker sig utanför den akademiska miljön. Projekt som påbörjas på skolan lever ofta vidare i nya självständiga sammanhang.


Kontakt
Professor i arkitektur Henrietta Palmer:
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Informationsansvarig Anne Joki Jakobsson:
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den