2012-12-04

ARKITEKTURFöreläsning: A Declaration on the Commons

En föreläsning med Emil Jurcan (Pulska grupa, Pula) och Ana Méndez de Andés (Observatorio Metropolitano, Madrid). Kvällen är organiserad av STEALTH.unlimited och Mejan Arc (Royal Institute of Art, Stockholm) i samarbete med Arkitekturmuseet.

Tid: 4 december 2012 kl 18:00
Plats: Arkitekturmuséet, Exercisplan 4, Skeppsholmen, Stockholm.
Gratis inträde

Mer information här.


invitation Foto: 15M @ Madrid, Francis Tsang, Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)