Senast uppdaterad 2015-02-09

Det tvååriga masterprogrammet i fri konst är öppet för både svenska och internationella sökande.

Kungl. Konsthögskolan erbjuder ett tvåårigt masterprogram i fri konst. Utbildningen fokuseras vid det självständiga konstnärliga arbetet med fortlöpande individuell handledning av professorer och övriga lärare. Utifrån individuellt upplagda studier, som utformas i dialog med den handledande professorn, planerar de studeranden sina studier och sitt konstnärliga arbete.

Utbildningen består av:

 • • arbete i ateljé och verkstäder
 • • workshops, kurser, seminarier och projekt av 
    både praktisk och teoretisk natur
 • • yrkesförberedande moment
 • • öppna föreläsningar och studieresor
 • • introduktion till konstnärlig forskning
 • • under sista läsåret ägnas tid åt examensarbetet som 
    består av två delmoment: masteressä 
    och separatutställning.

Fakta om masterprogrammet i fri konst

Sista ansökningsdag: 2 mars 2015
Antal högskolepoäng: 120 hp
Utbildningens längd: 2 läsår
Undervisningsspråk: Huvudsakligen på engelska, men viss undervisning på svenska förekommer.


Masterprogrammet har en internationell inriktning med engelsktalande studenter och lärare. Ett flertal utländska gästlärare och föreläsare besöker årligen högskolan. Det erbjuds möjlighet till utlandsstudier vid någon av Kungl. Konsthögskolans partnerskolor samt möjlighet att delta i projekt och workshops med en internationell prägel.

Ekonomi
Utländsk studerande som har blivit antagen till studier i Sverige måste kunna uppvisa för Migrationsverket att han/hon har ekonomiska medel för sin försörjning under studietiden.

Avgifter
Anmälningsavgift samt studieavgift krävs för studenter från länder utanför EU/EES. För Kungl. Konsthögskolan är anmälningsavgiften 900 SEK och studieavgiften 295 500 SEK per läsår.

Stipendium
Läsåret 2015/16 kan vi erbjuda ett stipendium som täcker studiavgiften för det tvååriga Masterprogrammet i fri konst, samt ett stipendium som täcker studieavgiften för den ettåriga Gäststudentkursen.
Ansökan om stipendium görs genom att skicka ett kort motiverande brev till Kungl. Konsthögskolan, Box 16 315, 103 26 Stockholm. Observera att ansökningsavgiften måste vara betald i tid för att vi ska kunna behandla stipendieansökan!

Information om studieavgifter

Informationsbroschyr om femåriga programmet och masterprogrammet i fri konst (PDF)

Ansökningsinformation (inför ansökan läsåret 2015/16), information inför terminstart skickas i mitten på augusti.

Utbildningsplan

FAQ

Kursplaner:

Individuellt konstnärligt arbete åk 1 MA

Masterseminarium i konstteori

Individuellt konstnärligt arbete åk 2 MA

Självständigt arbete i fri konst på masternivå